งานประกันสังคม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เตรียมย้ายที่ทำการ

  
     งานประกันสังคม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พัฒนารูปแบบใหม่ในการบริการ เน้นเข้าถึงผู้รับบริการให้ได้คุณภาพ พร้อมบริการแบบครบวงจร กลางเดือนกันยายน 2557
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เจษฎา สิงห์เวชสกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ด้านงานประกันสังคม แจ้งว่า ที่ผ่านมางานประกันสังคม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ มีผู้ใช้บริการกว่า 50,000 ราย และในปี 2557 งานประกันสังคมโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เปิดรับผู้ประกันตนเพิ่มอีกหลายราย ทำให้งานด้านการบริการ และจำนวนแพทย์เฉพาะทาง ต้องขยายเพิ่มขึ้น จึงมีโครงการขอคืนพื้นที่อาคารไทยพาณิชย์เก่าในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อกลางเดือนมีนาคม 2557 และปรับปรุงแล้วเสร็จให้เป็นสำนักงานประกันสังคม จัดบริการครบวงจรแบบเอกชน One Stop Service ในเดือนกันยายน 2557 เพิ่มแพทย์เฉพาะทาง พร้อมห้องตรวจ 10 ห้อง
หากหน่วยงานใดมีความประสงค์จะเลือกโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นสถานพยาบาลหลัก สามารถแจ้งความจำนงจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2557 ที่งานประกันสังคม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5394 5176 และเข้ารับบริการได้ที่อาคารตะวันชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. นอกเวลาราชการ 16.30 – 20.30 น. และวันหยุดราชการ 08.30 – 12.30 น.
 
28 มีนาคม 2557 , 17:42 น. , อ่าน 1202  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่