กกต. เชียงใหม่ จัดเวทีกลางให้ผู้สมัคร ส.ว. แสดงวิสัยทัศน์และแนะนำตัว

  
     สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ จัดเวทีกลางให้ผู้สมัคร ส.ว. แสดงวิสัยทัศน์และแนะนำตัว เพื่อให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ทราบข้อมูลผู้สมัคร
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ จัดเวทีกลางเพื่อให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 13 คน ได้มีโอกาสโฆษณาหาเสียงหรือแนะนำตัวอย่างเท่าเทียมกัน ณ ลานพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ได้มีจับสลากลำดับที่ในการแนะนำตัว และทำการแนะนำตัวคนละ 2 รอบ รอบที่ 1 ใช้เวลาคนละไม่เกิน 5 นาที รอบที่ 2 คนละไม่เกิน 3 นาที มีผู้สมัคร จำนวน 12 คน ร่วมเวทีในครั้งนี้ โดยมีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ F.M.93.25 MHz เป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียง ไปยังวิทยุชุมชน 20 สถานีและหอกระจายข่าวครอบคลุมทั้งจังหวัดเชียงใหม่ และทางสถานีวิทยุออนไลน์ ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในจังหวัดเชียงใหม่ รับทราบอย่างทั่วถึง มีประชาชนให้ความสนใจเข้าชมที่เวทีแสดงวิสัยทัศน์อย่างคับคั่ง
นายไพโรจน์ แสงภู่วงศ์ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ที่ผ่านมาการเลือกตั้งทุกระดับของจังหวัดเชียงใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีจำนวนผู้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งมากเป็นลำดับต้นๆ ของประเทศ การ จัดเวทีกลางให้ผู้สมัครได้แสดงวิสัยทัศน์และแนะนำตัว ให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทราบอย่างทั่วถึง โดยในวันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม 2557 ขอเชิญชวนให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างพร้อมเพรียงกัน ซึ่งการเลือกตั้ง ถือเป็นกระบวนการสำคัญในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
นอกจากการจัดเวทีกลางสำหรับผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเชียงใหม่แล้ว ยังมีการเดินรณรงค์ ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ตั้งแต่สนามกีฬากลางเทศบาลนครเชียงใหม่เข้ามาร่วมในเวทีกลางครั้งนี้ด้วย
 
28 มีนาคม 2557 , 19:50 น. , อ่าน 1196  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่