บรรยากาศการส่งหีบบัตรพร้อมอุปกรณ์การเลือกตั้ง สว.เชียงใหม่เป็นไปอย่างคึกคัก คาดการณ์มีผู้มาใช้สิทธิไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

  
     บรรยากาศการส่งหีบบัตรพร้อมอุปกรณ์การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นไปอย่างคึกคัก คาดการณ์มีผู้มาใช้สิทธิไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 จากผู้มีสิทธิกว่าล้านสองแสนคน
บรรยากาศการส่งหีบบัตรเลือกตั้งพร้อมอุปกรณ์การเลือกตั้ง ที่จังหวัดเชียงใหม่ ที่หอประชุมอำเภอทุกอำเภอเป็นไปอย่างคึกคัก โดยจังหวัดเชียงใหม่ทั้งจังหวัดมีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 2626 หน่วย มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งกว่า ล้านสองแสนคน นายสุชาติ ใจภักดี ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่กล่าวแสดงความมั่นใจว่าประชาชนจะไปใช้สิทธิไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 จากที่ตั้งเป้าไว้ร้อยละ 75 โดยสิ่งที่น่าเป็นห่วงคือสภาพอากาศ เนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นในช่วงดังกล่าว โดยได้จัดเตรียมถุงพลาสติกขนาดใหญ่สำหรับห่อหุ้มหีบบัตรเลือกตั้งไม่ให้เสียหายในทุกหน่วย และกำชับให้ทุกหน่วยจัดตั้งหน่วยเลือกตั้งในอาคารถาวร หากไม่สามารถหาอาคารถาวรและต้องตั้งเต็นท์ให้ใช้เชือกผูกมัดให้แน่นหนา สำหรับการแจกหีบบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีการเตรียมขนย้ายหีบบัตรในพื้นที่ห่างไกลเช่น อำเภออมก๋อย อำเภอแม่แจ่มและอำเภอกัลยาณิวัฒนา กรณีมีพายุฤดูร้อนได้ว่าจ้างรถโฟร์วีลขนส่ง และประสานเฮลิคอปเตอร์ตำรวจสนับสนุนหนึ่งลำ กรณีไม่สามารถใช้รถยนต์ได้ โดยยอมรับว่าการมาใช้สิทธิของประชาชนอาจจะคึกคักน้อยกว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เนื่องจาก สว.ไม่ใกล้ชิดประชาชนเท่า สส.และไม่ได้มีการหาเสียงลงพื้นที่
 
29 มีนาคม 2557 , 12:43 น. , อ่าน 1199  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่