ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ตรวจเยี่ยมศูนย์ประชาสัมพันธ์และรายงานผลการเลือกตั้งสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

  
     ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ตรวจเยี่ยมศูนย์ประชาสัมพันธ์และรายงานผลการเลือกตั้งสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ซึ่งบูรณาการรายงานผลการเลือกตั้ง 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยพลตำรวจตรีกริช กิตติลือ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยม การดำเนินงานของศูนย์ประชาสัมพันธ์และรายงานผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 โดยมีนางธารทิพย์ ทองงามขำ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 พร้อมด้วยนางดวงมาลย์ ศรีกิจวิไลกุล ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดให้การต้อนรับ โดยศูนย์ดังกล่าวบูรณาการ สื่อในสังกัด 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 10 สถานี และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ผลิตข่าวขึ้นเว็บไซต์ของสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 http://region3.prd.go.th/2011/KKK.php ให้ประชาชนในพื้นที่ได้ติดตามสถานการณ์การเลือกตั้งอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่เปิดหีบบัตรเลือกตั้ง จนกระทั่งรายงานผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ และยังเป็นการกระตุ้นเตือนประชาชนให้ออกมาใช้สิทธิการเลือกตั้ง
นอกจากนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 10 สถานี ยังจัดรายการพิเศษ เกาะติดสถานการณ์เลือกตั้ง ขณะเดียวกันในเวลา 13.00 -14.00 น.และ 17.00-18.00 น.ยังจัดรายการ Multi radio by net แบบเห็นภาพ บูรณาการทุกสถานีรายงานสดสถานการณ์ในพื้นที่ให้ประชาชนได้รับทราบในภาพรวม ขณะที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ก็รายงานสดสถานการณ์ในพื้นที่เป็นระยะ โดยได้ตั้งรถถ่ายทอดดาวเทียมไว้ที่หน่วยเลือกตั้งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีหน่วยเลือกตั้งถึง 7 หน่วย
 
30 มีนาคม 2557 , 11:23 น. , อ่าน 1181  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่