ตำรวจภูธรภาค 5 มอบนโยบายการทำงานให้ตำรวจสัญญาบัตรในสังกัด เพื่อทำงานอำนวยความยุติธรรม เป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริง

  
     พลตำรวจโทกิตติธัช เรือนทิพย์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 และคณะ แถลงข่าวก่อนประชุมนายตำรวจสัญญาบัตรเพื่อมอบแนวนโยบายการทำงานของสำนักงานตำรวจภูธรภาค 5 โดยกล่าวว่า วิสัยทัศน์การทำงานของตำรวจภูธรภาค 5 เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่มีความเป็นมืออาชีพ มีการบริหารจัดการที่ดี เป็นที่พึ่งและเชื่อถือศรัทธาของประชาชนอย่างแท้จริง มีพันธกิจหลัก 7 ข้อ ยุทธศาสตร์ 6 ด้าน คือ การให้บริการที่ดีแก่ประชาชนและชุมชน การควบคุมอาชญากรรม การแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ การดำเนินการปราบปรามอาชญากรรม การอำนวยความยุติธรรม ความมั่นคงของชาติ การควบคุมจราจรและการบริการสังคม และการบริหารจัดการที่ดี ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 กล่าวในตอนท้ายว่า จะมีการวัดผลการทำงานข้าราชการตำรวจทุกระยะ ภายใต้หลักความยุติธรรม โปร่งใส และหากพบข้าราชการตำรวจทำผิดจะดำเนินการโดยเด็ดขาดเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่าง
 
17 พฤศจิกายน 2549 , 13:29 น. , อ่าน 1202  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่