ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ไม่รู้จักตัวผู้สมัคร ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้สมัคร ส.ว. ครั้งนี้

  
     ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ เผยว่า ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ไม่รู้จักตัวผู้สมัคร ส่งผลให้เป็นอุปสรรคต่อการตัดสินใจเลือกผู้สมัคร ส.ว. ครั้งนี้ ขณะที่ กกต. ได้ส่งข้อมูลเบื้องต้นของผู้สมัครให้ประชาชนได้ทราบและเป็นข้อมูลช่วยตัดสินใจ
นายสุชาติ ใจภักดี ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า การเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) จังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 2,626 หน่วยเลือกตั้ง มีการดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และได้ลงพื้นที่ในอำเภอที่ห่างไกล ได้แก่ อำเภอเวียงแหงและอำเภอไชยปราการ พบปัญหาว่า ประชาชนไม่รู้จักตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ว. ในครั้งนี้ เห็นเพียงป้ายประชาสัมพันธ์ และไม่พบผู้สมัครลงพื้นที่ ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง อย่างไรก็ตาม ทาง กกต.จังหวัดเชียงใหม่ ได้ชี้แจงว่า ได้มีการจัดส่งข้อมูลคุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงานของผู้สมัคร พิมพ์สีจัดส่งไปตามบ้านเรือนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งแล้ว ซึ่งจะใช้เป็นข้อมูลตัดสินใจในเบื้องต้นได้
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวด้วยว่า ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังเชียงใหม่ มีประสบการณ์การจัดการเลือกตั้งบ่อยครั้ง อีกทั้งได้รับความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี จึงทำให้การจัดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกครั้ง
 
30 มีนาคม 2557 , 13:23 น. , อ่าน 1184  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่