ประชาชนสามารถฟังผลการนับคะแนน ณ หน่วยเลือกตั้งได้

  
     ภายหลังปิดหีบเลือกตั้ง ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่สามารถฟังผลการนับคะแนน ณ หน่วยเลือกตั้ง และสามารถติดตามผลการนับคะแนนแบบ Real Time ได้ทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่
นายสุชาติ ใจภักดี ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ภายหลังจากการปิดหีบเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.)จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ประชาชนที่สนใจการนับคะแนนสามารถไปชมการนับคะแนนได้ที่หน่วยเลือกตั้ง เพราะจะมีการขานคะแนนและประกาศผลคะแนนไว้ที่หน่วยเลือกตั้ง หรือสามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ chiangmai.ect.go.th ซึ่งจะมีการรายงานผลแบบ Real Time และยังจัดจอภาพขนาดใหญ่ไว้คอยรายงาน ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ คาดว่า จะทราบผลอย่างไม่เป็นทางการภายในเวลา 19.30 น. และผลการนับคะแนนทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์คาดว่าจะทราบผลภายในเวลา 21.00 น.
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวด้วยว่า สำหรับการเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง ที่มีลงทะเบียนไว้กว่าพันคน มีผู้ออกมาใช้สิทธิร้อยละ 93 ส่วนนอกเขตจังหวัดมีผู้ออกมาใช้สิทธิน้อย ในส่วนของการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งได้ดำเนินการตามกรอบของกฎหมาย
 
30 มีนาคม 2557 , 14:25 น. , อ่าน 1187  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่