ปิดหีบบัตรเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดเชียงใหม่ เบื้องต้นหมายเลข 3 นายอดิศร กำเนิดศิริ มีคะแนนนำ ขณะที่มีผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนนจำนวนมาก

  
     บรรยากาศปิดหีบบัตรเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเชียงใหม่ ที่หน่วยเลือกตั้งศูนย์ศิลปาชีพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีถึง 7 หน่วยเลือกตั้ง มีผู้มีสิทธิกว่าสี่พันคน มีผู้ที่กาช่องไม่ประสงค์จะลงคะแนนมากที่สุด ขณะที่ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ มีการนับคะแนนของผู้ที่ลงคะแนนล่วงหน้านอกเขตจังหวัดและนอกประเทศ 2552 คน ซึ่งก็พบว่ามีการกาช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนมากกว่าทุกเบอร์เช่นกัน
คณะกรรมการการเลือกตั้งได้นำระบบประมวลผลแบบใหม่มาใช้ โดยร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ นำเจ้าหน้าที่ กกต.ไปประจำใน 37 สถานีตำรวจ เป็นครั้งแรก โดยใช้การป้อนข้อมูลเข้าระบบคอมพิวเตอร์ คาดว่าจะทราบผลอย่างไม่เป็นทางการภายในเวลา 19.00 น. ล่าสุดผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการเมื่อเวลา 16.00 น.หมายเลข 3 นายอดิศร กำเนิดศิริ มีคะแนนนำมาเป็นอันดับหนึ่ง ได้ 10545 คะแนน หมายเลข 6 นายถาวร เกียรติไชยากร ได้ 7457 คะแนน ตามมาด้วยหมายเลข 7 นายกฤษณพงษ์ พรมบึงรำ ได้ 5991 คะแนน
 
30 มีนาคม 2557 , 16:15 น. , อ่าน 1187  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่