คุณภาพอากาศภาคเหนือหลายจังหวัดยังอยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ

  
     คุณภาพอากาศภาคเหนือหลายจังหวัดยังอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ ขณะที่ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ จะขึ้นทำฝนหลวงวันละ 6 เที่ยวบิน ในระยะนี้ เนื่องจากความชื้นในอากาศเอื้ออำนวย
กรมควบคุมมลพิษ รายงานคุณภาพอากาศภาคเหนือ พบปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 31 - 240 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร คุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับดี ถึง มีผลกระทบต่อสุขภาพ ปริมาณฝุ่นละอองลดลงกว่าวันก่อนหน้าเกือบทุกสถานี ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศเกินมาตรฐานทั้ง 2 สถานี ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ค่า PM10 เท่ากับ 127 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ค่า PM10 เท่ากับ 132 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เกินมาตรฐานเล็กน้อย ขณะที่จังหวัดเชียงราย แม่ฮ่องสอน และน่าน มีค่า PM10 เกินมาตรฐานเช่นกัน
สำหรับศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ มีแผนจะขึ้นปฏิบัติการฝนหลวงวันละ 6 เที่ยวบิน โดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ คาดหมายว่าจะมีฝนตกในช่วงวันที่ 2-3 เมษายนนี้ ส่งผลให้สภาพอากาศระยะนี้ มีความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศประมาณร้อยละ 30 เหมาะสมกับการปฏิบัติการฝนหลวง นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้สั่งการให้ทางสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ทำหนังสือไปยังส่วนกลาง ขอกำลังเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าเข้ามาเสริม ให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ทำหนังสือขอรับการสนับสนุนเครื่องบินโปรยละอองน้ำบนอากาศเพื่อสลายหมอกควัน จากศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ ที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ ปี 2507 จำนวน 2 คน ที่อำเภออมก๋อย และอำเภอสะเมิง
 
30 มีนาคม 2557 , 17:28 น. , อ่าน 1192  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่