สำนักงาน กกต. เชียงใหม่ รายงานผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเชียงใหม่

  
     สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ รายงานผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเชียงใหม่ อย่างเป็นทางการ หมายเลข 3 มีคะแนนนำมาเป็นอันดับที่ 1
นายสุชาติ ใจภักดี ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งผลการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเชียงใหม่อย่างเป็นทางการ ซึ่งผลการนับคะแนนครบถ้วนทั้งหมดแล้ว ผลคือ นายอดิศร กำเนิดศิริ ผู้สมัครหมายเลข 3 มีคะแนนนำมาเป็นอันดับที่ 1 ที่คะแนน 178,175 คะแนน กำลังอยู่ในขั้นตอนการรอรับรองผลและส่งคะแนนไปยังสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งส่วนกลาง ในส่วนของการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งนี้ ไม่พบข้อร้องเรียนใดๆ
จังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 25 อำเภอ มีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 1,249,532 คน จำนวน 2,626 หน่วยเลือกตั้ง มีผู้มาใช้สิทธิ จำนวน 733,401 คน คิดเป็นร้อยละ 58.69 บัตรดี จำนวน 567,733 ใบ คิดเป็นร้อยละ 77.41 บัตรเสีย จำนวน 52,126 ใบ คิดเป็นร้อยละ 7.11 ไม่ประสงค์ลงคะแนน จำนวน 113,542 ใบ คิดเป็นร้อยละ 15.48
 
31 มีนาคม 2557 , 10:39 น. , อ่าน 1246  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่