ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 พอใจผลการดำเนินงานรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยจราจรและขนส่ง ในการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2549

  
     พลตำรวจโทกิตติธัช เรือนทิพย์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 กล่าวว่า ในการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2549 สำนักงานตำรวจภูธรภาค 5 ได้รับมอบหมายให้ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย รวมทั้งจัดระบบจราจรและการขนส่งโดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดระยะเวลาการจัดงานที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มงานถึงปัจจุบันพบว่าผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ เป็นไปตามที่วางมาตรการไว้ แม้จะพบมีปัญหาบ้างในระยะเริ่มต้นแต่ก็ได้ปรับแก้ จนเป็นที่พอใจของทุกฝ่าย หลังจากเปิดงานได้ 7 วัน ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุมปรับแผนการทำงาน เพื่อทราบปัญหาข้ออุปสรรคขัดข้อง และนำไปปรับกลยุทธ์การทำงาน โดยปัญหาที่พบมีสองปัญหาใหญ่ ๆ คือ กรณีพ่อค้าแม่ค้าด้านหน้าทางเข้างานเรียกร้องให้ผ่อนปรนให้รถทุกชนิดผ่านเข้า-ออกมาถึงวงเวียนช้างเพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวใช้บริการ จับจ่ายซื้อขายสินค้า ซึ่งได้ผ่อนปรนไปแล้ว ส่วนอีกปัญหาหนึ่งคือ กรณีรถสองแถวเรียกร้องให้รถขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานคร ที่มาวิ่งให้บริการรับนักท่องเที่ยวจากจุดจอดรถมาถึงบริเวณงาน กลับกรุงเทพมหานคร แล้วให้จ้างรถสองแถวแทน ซึ่งปัญหาดังกล่าวเห็นว่ารถสองแถวก็ได้ประโยชน์จากการที่นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นและใช้บริการเพิ่มขึ้นในเมืองอยู่แล้ว ซึ่งปัญหานี้ต้องมีการพูดคุยทำความเข้าใจกันต่อไป
 
17 พฤศจิกายน 2549 , 13:31 น. , อ่าน 1183  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่