นักท่องเที่ยวมาเที่ยวงานมหกรรมพืชสวนโลกฯ วันเสาร์ที่สามของการจัดงานประมาณ 4 หมื่นคน ขณะที่มีผู้จองบัตรเต็มแล้วกว่า 20 วัน

  
     นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศยังคงหลั่งไหลมาเที่ยวชมงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2549 อย่างคับคั่ง โดย นายมนตรี เพิ่มพูนธนาลาภ ผู้ช่วยหัวหน้าคณะทำงาน สำนักงานปฏิบัติการกิจกรรมและประชาสัมพันธ์งานพืชสวนโลก ฯ กล่าวว่าจากการคาดการณ์จากการขายบัตรล่วงหน้าและบัตรหน้างาน ในวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2549 นี้จะมีนักท่องเที่ยวเข้าชมงานมหกรรมพืชสวนโลกฯ ประมาณ 4 หมื่นคน ทั้งนี้อยากขอให้นักท่องเที่ยววางแผนการเดินทางล่วงหน้า และจองบัตรล่วงหน้าเพื่อป้องกันความผิดหวัง โดยตรวจสอบจำนวนนักท่องเที่ยวได้ทางเวปไซต์ www.rayalfloraexpo.com หากวันใดขึ้นเป็นสีแดงแสดงว่าบัตรเต็มแล้ว จะได้เปลี่ยนแผนการเดินทางเพราะขณะนี้มีวันที่ถูกจองบัตรเต็มมากกว่า 20 วัน โดยเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ จึงขอแนะนำให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาในวันธรรมดาจะได้รับความสะดวกในการเข้าชมงานมากกว่าไม่แออัดเหมือนในวันหยุด ขณะที่การซื้อบัตรล่วงหน้าจะมีราคาถูกกว่าบัตรหน้างานเท่าตัว โดยบัตรหน้างานจะเปิดจำหน่ายประมาณวันละ 2 พัน ถึง 5 พันใบเท่านั้น จำหน่ายตั้งแต่เวลา 08.45 น. ปิดจำหน่ายเวลา 18.00 น. กรณีจำหน่ายหมดแล้วจะไม่มีการเพิ่มจำนวนบัตร และในวันที่นักท่องเที่ยวเต็มหน้าจอแสดงเป็นสีแดงนั้นจะสงวนสิทธิ์ไม่จำหน่ายบัตรแบบ Multiple หรือบัตรเข้าชมได้หลายครั้งและบัตรเข้าชมเป็นหมู่คณะ คณะทำงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2549 จะทำการปิดประตูทางเข้างานตั้งแต่เวลา 19.00 น. และปิดการเข้าชมงานในเวลา 20.00 น.ทุกวันยกเว้นวันที่มีกิจกรรมพิเศษซึ่งจะแจ้งล่วงหน้า เพราะหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ต้องเข้าพื้นที่เพื่อปรับปรุงพื้นที่ เปลี่ยนต้นไม้ ดอกไม้ ให้คงความสวยงามสดใสต้อนรับนักท่องเที่ยวในวันต่อไป
 
18 พฤศจิกายน 2549 , 12:45 น. , อ่าน 1230  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ -สุรี ทีมข่าว สวท.เชียงใหม่