เตรียมจัดแสดงมหัศจรรย์บนม่านน้ำชุดที่ 2 "บันทึกไว้ในใจประชา" หลังวันเฉลิมพระชนมพรรษา

  
    การแสดงมหัศจรรย์บนม่านน้ำชุด ลูกของแม่ พ่อของแผ่นดิน ในงานมหกรรมพืชสวนโลกได้รับความนิยมจากผู้ชมจำนวนมาก คณะกรรมการจัดงานเตรียมนำเสนอชุดที่ 2 "บันทึกไว้ในใจประชา" หลังวันเฉลิมพระชนมพรรษา
การจัดแสดงแต่ละส่วนภายในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 ที่จังหวัดเชียงใหม่ ต่างก็มีความโดดเด่น น่าสนใจแตกต่างกันไป ตามแต่ลักษณะของกิจกรรมจะตรงตามความต้องการของผู้ชม และกิจกรรมหนึ่งที่ผู้เข้าชมงานไม่ยอมพลาดแม้จะต้องอยู่ชมจนถึงยามค่ำคืนก็คือ การแสดงมหัศจรรย์บนม่านน้ำ โดยเป็นการฉายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวลงไปบนละอองน้ำที่ถูกฉีดพ่นขึ้นมากลางบึงราชพฤกษ์ในช่วงพลบค่ำ ชุด ลูกของแม่ พ่อของแผ่นดิน ซึ่งแสดงถึงความผูกพันระหว่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ กับสมเด็จพระศรีนคนินทรา บรมราชชนนี โดยที่ผ่านมาจะมีประชาชนมานั่งชมไม่น้อยกว่าวันละ 10,000 คน โดยเฉพาะวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ ผู้ชมจะมากกว่าปกติถึงสองเท่า ทั้งนี้การแสดงชุดดังกล่าวจะมีไปจนถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2549 เป็นรอบสุดท้าย
จากนั้น ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2549 เป็นต้นไป คณะกรรมการจัดงานจะเปลี่ยนการแสดงเป็นชุดใหม่ ชื่อชุด บันทึกไว้ในใจประชา โดยแบ่งเป็นสองตอนคือช่วงโหมโรงชื่อ “เพลงของพ่อ ทำนองของแผ่นดิน” และช่วงหลักชื่อ “บันทึกไว้ในใจประชา” ที่จะแตกต่างจากชุดเดิมคือจะเป็นภาพประทับใจที่หาดูได้ยากของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์จนถึงปัจจุบัน ใช้เวลาในการแสดง 45 นาทีเหมือนเดิม โดยจะแสดงให้ชมตั้งแต่เวลา 19.00 น.ทุกวันที่บึงราชพฤกษ์ ภายในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 ที่จังหวัดเชียงใหม่
 
19 พฤศจิกายน 2549 , 14:34 น. , อ่าน 1209  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่