จังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดงานประกวดแบบโครงการจัดสร้างข่วงหลวงเวียงแก้ว

  
    จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ และสำนักงานศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่ จัดการประกวดโครงการจัดสร้างข่วงหลวงเวียงแก้วเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่เดิมให้เป็นพื้นที่ที่ประชาชนได้รับประโยชน์
นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายนภัทร ประเสริฐดี ผู้อำนวยการสำนักการช่างเทศบาลนครเชียงใหม่ และนายสายกลาง จินดาสุ นักโบราณคดีสำนักศิลปากรที่ 8 จังหวัดเชียงใหม่ จัดแถลงข่าวการประกวดแบบโครงการจัดสร้างข่วงหลวงเวียงแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ณ ลานสนามหญ้าหอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่เข้ามาพัฒนาบริเวณพื้นที่คุ้มเวียงแก้วหรือบริเวณทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่เดิมเพื่อฟื้นฟูให้กลับมาใช้ประโยชน์ร่วมกัน เป็นความภาคภูมิใจของชาวเชียงใหม่และได้กำหนดแนวทางพัฒนาให้เป็นแลนด์มาร์ก และเพื่อคงไว้ซึ่งคุณค่าทางประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยเปิดโอกาสให้บุคคลหรือองค์กรที่สนใจได้เข้าร่วมส่งโครงการเข้าประกวด ผู้สนใจสามารถส่งผลงานการประกวดแบบฯ ได้ภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2557 ตามวันและเวลาราชการ สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าไปดูสถานที่ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ได้ในวันที่ 11, 18 , 25 เมษายน 2557 จะมีเจ้าที่ให้รายละเอียดข้อมูลอยู่ รางวัลการประกวดแบบ ชนะเลิศ 3 แสนบาท รองชนะเลิศ 4 รางวัล รางวัลละ 3 หมื่นบาท
ส่วนของการตัดสินแบบได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของภูมิสถาปัตยกรรมรวมถึงทางด้านประวัติศาสตร์เป็นกรรมการในครั้งนี้ด้วย ประกาศผลการตัดสิน 4 กรกฎาคม 2557 นี้
 
8 เมษายน 2557 , 14:39 น. , อ่าน 1256  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ – พลอยรตา สวท.เชียงใหม่