นักท่องเที่ยวจำนวนมากยังคงหลั่งไหลให้ความสนใจร่วมเทิดพระเกียรติแสดงพลังสามัคคีแห่งความจงรักภักดี ตีระฆังประกาศพระเกียรติยศ ถวายพระพรด้วยการติดใบโพธิ์ที่ต้นโพธิ์แห่งความจงรักภักดี ณ สวนถวายพระพร ในราชพฤกษ์ 2549

  
     บรรยากาศโดยทั่วไปของงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 ในช่วงของวันหยุดยังคงคึกคัก ขณะที่นักท่องเที่ยวจำนวนมากให้ความสนใจเข้าชมงาน และร่วมเทิดพระเกียรติแสดงพลังสามัคคีแห่งความจงรักภักดีและร่วมเทิดพระเกียรติแสดงพลังสามัคคีแห่งความจงรักภักดี ตีระฆังประกาศพระเกียรติยศ ถวายพระพรด้วยการติดใบโพธิ์ที่ต้นโพธิ์แห่งความจงรักภักดี ซึ่งนับเป็นอีกครั้งหนึ่งที่คนไทยได้แสดงพลังแห่งความจงรักภักดีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผ่านตัวอักษรที่เรียบเรียงเป็นคำถวายพระพรบนใบโพธิ์จำนวน 3 หมื่นใบ ในราคาใบละ 99 บาท แล้วนำไปประดับไว้บนต้นโพธิ์แห่งความจงรักภักดี ณ บริเวณสวนถวายพระพร โดยใบโพธิ์ทั้งหมดจะนำไปหล่อเป็นองค์พระพุทธรูปงามวิจิตร เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
คาดว่าตลอด 3 เดือนของการจัดการจัดงาน บริษัทผู้จัดงานจะต้องมีการสั่งเพิ่มจำนวนใบโพธิ์อีกเพื่อรองรับกับความต้องการของนักท่องเที่ยว โดยผู้สนใจสามารถร่วมแสดงความจงรักภักดีด้วยการถวายพระพรด้วยการติดใบโพธิ์ที่ต้นโพธิ์ฯ ได้จนถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2549
 
19 พฤศจิกายน 2549 , 15:02 น. , อ่าน 1200  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่