ตัวแทนองค์กรที่เกี่ยวข้องแถลงข่าวเตรียมการจัดงานสืบฮีต สานฮอย ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง เวียงกุมกาม

  
    ตัวแทนองค์กรที่เกี่ยวข้องแถลงข่าวเตรียมการจัดงานสืบฮีต สานฮอย ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง เวียงกุมกาม อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดสงกรานต์ย้อนยุคแบบล้านนาในดินแดนนครโบราณใต้ภิภพ
นายดำรงค์ ทองสม รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม พร้อมด้วยนายชัชวาลย์ ทองดีเลิศ ประธานมูลนิธิสืบสานล้านนา และพระอธิการวีรเดช สันติกโร เจ้าอาวาสวัดช้างค้ำ แถลงข่าวการเตรียมการจัดงาน สืบฮีตสานฮอย ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง เวียงกุมกาม ซึ่งงานดังกล่าวจะจัดระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2557 ณ วัดช้างค้ำ เวียงกุมกาม อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อฟื้นฟู เผยแพร่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้านประเพณีสงกรานต์ล้านนา เผยแพร่ภาพลักษณ์ ประเพณีดั้งเดิมของท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นการจัดสงกรานต์ย้อนยุคที่หาชมไม่ได้ในปัจจุบัน เพลิดเพลินกับอาหารและขนมพื้นเมืองในบรรยากาศกาดหมั้ว การละเล่นปีใหม่เมือง สาธิตประดิษฐ์งานศิลปหัตถกรรม โดยปีนี้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมเป็นเจ้าภาพร่วมจัดงานสงกรานต์ย้อนยุคแบบโบราณล้านนา เพื่อเผยแพร่เวียงกุมกามนครโบราณใต้ภิภพให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยว สืบสานประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม สร้างความรักภาคภูมิใจในบ้านเกิดของคนในชุมชน
สำหรับชุมชนที่ร่วมจัดประกอบด้วยประชาชนจากตำบลท่าวังตาล ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี และตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในงานมีการสาธิตตัดจ้อ ตานตุง ถักเม็ดข้าว ทำอาหารพื้นเมือง ก่อเจดีย์ทราย ขบวนแห่ขนทรายเข้าวัด พิธีทำบุญตักบาตร แห่ไม้ค้ำสลี พร้อมชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ขอเชิญแต่งกายพื้นเมืองร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน
 
8 เมษายน 2557 , 15:23 น. , อ่าน 1190  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่