ศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม่ นัดไต่สวนคำร้องเพิ่มเติม กรณีประชาชนต้องการให้ย้ายเสาสัญญาณของค่ายโทรศัพท์หนึ่งออกจากพื้นที่

  
     ศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม่ นัดไต่สวนคำร้องเพิ่มเติม กรณีประชาชนบ้านน้ำแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ยื่นคำร้องต้องการให้ย้ายเสาสัญญาณของค่ายโทรศัพท์หนึ่งออกจากพื้นที่ หลังร้อง กสทช.แล้ว แต่มีการลงโทษเพียงเล็กน้อย
จากการที่ศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม่ มีคำสั่งนัดไต่สวนคำร้อง กรณีตัวแทนชาวบ้านบ้านน้ำแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 4 คน ขอให้ศาลปกครองมีคำสั่งให้ กสทช. ดำเนินการย้ายเสาสัญญาณโทรศัพท์ออกจากชุมชน หลังจากประชาชนเคลื่อนไหวในพื้นที่มากกว่า 2 ปี แต่การแก้ปัญหาของ กสทช. กลับเป็นไปอย่างล่าช้า ซึ่งการนัดหมายของศาลปกครองครั้งนี้ มีเครือข่ายผู้บริโภค จาก จังหวัดพะเยา ลำปาง เชียงใหม่ เชียงราย และผู้ได้รับผลกระทบจากเสาส่งสัญญาณจากกรุงเทพมหานคร ที่ประสบปัญหาเช่นเดียวกันมาร่วมให้กำลังใจและเป็นพยานในคดีนี้ นายสงัด อารีย์ยืน ตัวแทนผู้ได้รับผลกระทบ กล่าวว่า ภายหลังจากที่ประชาชนผู้เดือดร้อนได้ทำหนังสือร้องเรียน กสทช.ไป ได้รับความคืบหน้าและมีการปรับเป็นเงินเพียง 9,000 บาท เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2557 ตัวแทนชาวบ้านจึงได้ร่วมกันยื่นเรื่องต่อศาลปกครอง เพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวให้ระงับการปล่อยคลื่นสัญญาณของสถานีวิทยุคมนาคมจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาด และขอให้ศาลมีคำสั่งให้สำนักงาน กสทช. สั่งให้บริษัทเจ้าของเสาสัญญาณรื้นถอนเสาออกจากพื้นที่ และย้ายไปตั้งในพื้นที่ที่ประชาชนกำหนด ซึ่งกำลังอยู่ในขั้นตอนการรับฟังคำสั่งศาล
ดร.สุเมธ วงศ์พานิชเลิศ นักวิชาการ กล่าวด้วยว่า ผลการสำรวจด้านสุขภาพของประชาชนบ้านน้ำแวน จำนวน 34 ราย มีอาการเกี่ยวกับสุขภาวะต่างๆ บางคนเป็นหลายอาการพร้อมกัน โดยอาการมากที่สุด คือ ปวดศีรษะ นอนไม่หลับ หลงลืม วิงเวียน มึนงง ตามลำดับ
 
8 เมษายน 2557 , 17:36 น. , อ่าน 1219  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-วชิรวิทย์-พลอยรตา สวท. เชียงใหม่