เทศบาลนครเชียงใหม่ กำหนดจัดงานประเพณี สงกรานต์ จังหวัดเชียงใหม่ 2557

  
    เทศบาลนครเชียงใหม่ กำหนดจัดงานประเพณี สงกรานต์ ประจำปี 2557 ภายใต้แนวคิด ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ สุขก๋าย เย็นใจ๋ ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์
เทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน กำหนดจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 13-16 เมษายน 2557 ภายใต้แนวคิด ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ สุขก๋าย เย็นใจ๋ ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์ เพื่อเป็นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและสืบทอดประเพณีอันดีงามของล้านนาให้คงอยู่สืบไป ตลอดจนเป็นการส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ โดยจะมีกิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่ วันที่ 11 เมษายน 2557 พิธีถวายเครื่องสักการะท้าวเทวาลัย ณ สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ วันที่ 12 เมษายน 2557 พิธีทำบุญตักบาตรครบรอบ 718 ปี เมืองเจียงใหม่ ณ อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ พิธีบวงสรวงศาลพระภูมิเทศบาลนครเชียงใหม่ ณ สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ ณ ข่วงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ พิธีอัญเชิญและบวงสรวงเศียรท้าวกบิลพรหมองค์มหาสงกรานต์ ณ เทศบาลนครเชียงใหม่ วันที่ 13 เมษายน 2557 ช่วงเช้า พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีเปิดงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2557 ณ ข่วงประตูท่าแพ ขบวนแห่การประกวดแม่ญิงขี่รถถีบกางจ้องล้านนาไทยในอดีต ณ โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน – ข่วงประตูท่าแพ พิธีอาราธนาพระพุทธสิหิงค์ ประดิษฐานบนรถบุษบก ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร การประกวดเครื่องสักการะล้านนา หมากสุ่ม หมากเบ็ง ณ ข่วงประตูท่าแพ ขบวนแห่พระพุทธรูป รถนางสงกรานต์ ณ สี่แยกสันป่าข่อย – วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร วันที่ 14 เมษายน 2557 ขบวนแห่ไม้ค้ำสะหลีและขนทรายเข้าวัด ณ สะพานเหล็ก – วัดบนถนนท่าแพ ช่วงค่ำ วันที่ 12 และ 15 เมษายน 2557 จะมีการแสดงแสง สี เสียง เล่าขานต๋ำนาน 718 ปี นพบุรีศรีนครพิงค์เจียงใหม่ ณ ข่วงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ และ ประตูท่าแพ วันที่ 13-14 เมษายน 2557 การประกวดเทพี-เทพบุตรสงกรานต์และศิลปะพื้นบ้านล้านนา ณ ข่วงประตูท่าแพ วันที่ 13-15 เมษายน 2557 อุโมงค์น้ำ “สุขก๋าย เย็นใจ๋ ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์” ณ ข่วงประตูท่าแพ กิจกรรม “สืบฮีต สานฮอย ย้อนรอยปี๋ใหม่เมือง 718 ปี ณ ข่วงประตูท่าแพ การประกวดเทพี-เทพบุตรยี่เป็งเชียงใหม่ ณ ข่วงประตูท่าแพ
 
9 เมษายน 2557 , 12:21 น. , อ่าน 1223  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-วชิรวิทย์ สวท. เชียงใหม่