จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

  
     ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จังหวัดเชียงใหม่ ขอความร่วมมือจากอำเภอและองค์กรปกครองท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ในจังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ในจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2557 รณรงค์ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย สงกรานต์ทั่วไทยไร้อุบัติเหตุ ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2557 จำนวน 7 วัน เพื่อลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเมื่อเปรียบเทียบกับสถิติในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2556 โดยขอความร่วมมือจาก อำเภอ และองค์กรปกครองท้องถิ่น เข้มงวดการใช้มาตรการทั่วไปและมาตรการเน้นหนัก ได้แก่ การไม่สวมหมวกนิรภัย การไม่คาดเข็มขัดนิรภัย การฝ่าฝืนกฎจราจรต่างๆ และการควบคุมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับขี่หรือโดยสารยานพาหนะโดยให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด การจัดพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ที่มีความปลอดภัยและปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด
สำหรับ ช่วงเวลาดำเนินการเป็นแบ่งเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงเตรียมความพร้อม ระหว่างวันที่ 15-28 กุมภาพันธ์ 2557 ช่วงการรณรงค์ ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 10 เมษายน 2557 และช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2557
 
9 เมษายน 2557 , 12:35 น. , อ่าน 1211  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-พลอยรตา สวท. เชียงใหม่