ตุ๊กตาในชุดแต่งกายพื้นบ้านของศูนย์ผลิตตุ๊กตาเชียงใหม่ สามารถแสดงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทยสู่สายตาของชาวไทยและต่างชาติอย่างภาคภูมิใจ ที่เรือนไทย 4 ภาค มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549

  
     ที่บริเวณส่วนของเรือนไทย 4 ภาคและอาคารชานพักเรือนไทย โดยการรวมการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรม การ ตั้งถิ่นฐาน ขนบธรรมเนียม ประเพณี งานสถาปัตยกรรม ศิลปกรรมดนตรี นาฏศิลป์ การละเล่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น เน้นการประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรมและภูมิปัญญาของประชาชนทั้งภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน และภาคใต้ในประเทศไทย ภายในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติราชพฤกษ์ 2549 ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในส่วนของการสาธิตการทำตุ๊กตาที่แต่งกายพื้นบ้าน ตุ๊กตาชาวเขาและ นาฏศิลป์ไทย ของศูนย์ผลิตตุ๊กตาเชียงใหม่ จากการริเริ่มของนายยุทธนา บุญประคอง กล่าวว่า ตุ๊กตาเหล่านี้ล้วนเป็นงานที่ทำด้วยมือ จากช่างฝีมือที่มีความชำนาญและปราณีต ในแต่ละวันจะมีผู้แวะมาเยี่ยมชมจำนวนมาก
การแวะชมเรือนไทย 4 ภาค นอกจากจะได้สัมผัสกับวัฒนธรรมความเป็นอยู่ด้วยบรรยากาศสบาย ๆ แล้ว สำหรับนักท่องเที่ยวที่เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ากับการเดินชมงาน ยังสามารถใช้บริการนวดแผนโบราณ เป็นการผ่อนคลายที่จัดไว้ทีบ้านเรือนไทยภาคเหนือได้ด้วย
 
19 พฤศจิกายน 2549 , 15:03 น. , อ่าน 1228  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่