ทูตอาเซียนรณรงค์ปลอดแอลกอฮอล์ ส่งเสริมวัฒนธรรมป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเชียงใหม่

  
    เครือข่ายป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับทูตอาเซียนจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดกิจกรรมรณรงค์สงกรานต์ปลอดแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว
เครือข่ายป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ โครงการทูตอาเซียนจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดกิจกรรม รณรงค์สงกรานต์ปลอดแอลกอฮอล์ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2557 ซึ่งทูตอาเซียนดังกล่าวเป็นตัวแทนของนักศึกษาของแต่ละมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีบุคลิกภาพดี กล้าแสดงออก มีความสามารถในการสื่อสารและถ่ายทอดเอกลักษณ์ของประเทศกลุ่มอาเซียนและเข้าใจในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นภายใต้แนวคิด หนุ่มไม่เมา สาวไม่มึน นี่แหละฟินฝุดๆ! โดยจะมีคาราวานรณรงค์บนรถกระบะระหว่างวันที่ 13 - 15 เมษายน 2557 มีซุ้มต้อนรับนักท่องเที่ยว ณ บริเวณข่วงประตูท่าแพ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยังเป็นจุดแจกสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และจุดแลกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ซึ่งทางเครือข่ายป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดในจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า การทำกิจกรรมรณรงค์ดังกล่าวจะเน้นหนักไปที่กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่จะมาเที่ยวงานสงกรานต์ที่อาจจะยังไม่รู้ธรรมเนียมปฏิบัติของชาวล้านนา หรือ กฎหมายที่ประกาศจากเทศบาลนครเชียงใหม่ ถือเป็นการร่วมส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมของชาวล้านนาให้คงอยู่สืบไป
 
9 เมษายน 2557 , 12:47 น. , อ่าน 1206  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่