ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินสกัดกั้นยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ

  
    รอบ 6 เดือนที่ผ่านมา ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินสกัดกั้นยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ จับกุมยาบ้า ไอซ์ และเฮโรอีนได้จำนวนมาก และยังมีการลำเลียงมาพักตามชายแดนอีกจำนวนหนึ่ง
ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินสกัดกั้นยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ(ศพส.ชน.) จัดประชุมคณะกรรมการ ศพส.ชน. ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยพลโทปรีชา จันทร์โอชา แม่ทัพภาคที่ 3 ประธานกรรมการ ศพส.ชน. กล่าวว่า จากงานด้านการข่าวทราบว่า มีการลำเลียงยาเสพติดมาพักอยู่ตามแนวชายแดน เป็นยาบ้าประมาณ 52 ล้านเม็ด ไอซ์และเฮโรอีนอีกจำนวนหนึ่ง ในการทำงานรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 ศพส.ชน.ได้ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่และเชียงราย จับกุมยาบ้าได้กว่า 14 ล้านเม็ด ไอซ์ 86 กิโลกรัม และเฮโรอีนประมาณ 26 กิโลกรัม ซึ่งถือว่ามีจำนวนมาก
การประชุมดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อให้คณะกรรมการได้รับทราบเจตนารมณ์ และนโยบายการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนรวมถึงมาตรการเฉพาะและกลยุทธ์การสกัดกั้นยาเสพติดของ ศพส.ชน. ตลอดจนร่วมกันระดมความคิดในการสกัดกั้น ในการแก้ไขปัญหาเสพติดในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2557 เพื่อให้สามารถลดระดับความรุนแรงของปัญหายาเสพติดในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 
9 เมษายน 2557 , 15:33 น. , อ่าน 1189  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-วชิรวิทย์-พลอยรตา สวท. เชียงใหม่