รายงานพิเศษ กองทัพภาคที่ 3 เตรียมพร้อมสกัดกั้นยาเสพติดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2557

  
    รายงานพิเศษ กองทัพภาคที่ 3 เพิ่มด่านตรวจตามแนวชายแดน สกัดกั้นปัญหาต่างๆ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2557 ทั้งด้านยาเสพติด แรงงาน อาวุธสงคราม เพื่อความปลอดภัยของประชาชน
จากงานด้านการข่าว กองทัพภาคที่ 3 ได้รายงานสถานการณ์การลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้ามาในประเทศไทย และนำมาพักไว้ตามแนวชายแดนภาคเหนือจำนวนมาก ทั้งยาบ้า ไอซ์ และเฮโรอีน พลโทปรีชา จันทร์โอชา แม่ทัพภาคที่ 3 กล่าวว่า ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือนมีนาคม 2557 ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินสกัดกั้นยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ สามารถจับกุม ได้ยาบ้ากว่า 14 ล้านเม็ด ไอซ์ 86 กิโลกรัมและเฮโรอีน 26 กิโลกรัม ซึ่งถือว่ามีจำนวนมาก ปัจจุบัน ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินสกัดกั้นยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ได้ดำเนินการจัดตั้งมวลชนเข้มแข็งในพื้นที่ตามแนวชายแดน มีการประเมินผล พบว่า มวลชนเหล่านี้เป็นมวลชนเข้มแข็งสามารถปฏิบัติงานตอบสนองทางราชการได้ร้อยละ 70 ขึ้นไป ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารมาก นอกจากนี้ ยังได้ประสานกับตำรวจภูธรภาค 5 ให้ตรวจสอบการฟอกเงิน เส้นทางการเงินต่างๆ ในพื้นที่ โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และแม่ฮ่องสอน ส่วนด้านศาลยุติธรรม มีอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 เป็นผู้ขับเคลื่อนด้านกฎหมายต่างๆ
แม่ทัพภาคที่ 3 กล่าวด้วยว่า ช่วงเทศกาลสงกรานต์ทุกปี กองทัพภาคที่ 3 ได้ดำเนินการดูแลประชาชน มีการจัดตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจ ในพื้นที่เดิมที่เคยทำทุกปีอยู่แล้ว เมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ได้เพิ่มจุดตรวจ ด่านตรวจ อีก 12 จุด เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในด้านต่างๆ ในช่วงหยุดสงกรานต์หลายวันกองทัพภาคที่ 3 ได้ปฏิบัติตามนโยบายของหน่วยเหนือ จัดตั้งชุดช่วยเหลือประชาชนอีก 26 จุด ในทุกพื้นที่ครอบคลุมภาคเหนือ คาดว่าเป็นการป้องปรามได้ทางหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องการอพยพแรงงานเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ยาเสพติดและอาวุธสงคราม
ส่วนสถานการณ์ไอซ์ในปัจจุบัน แม่ทัพภาคที่ 3 กล่าวว่า ทราบว่าจะมีการลักลอบนำเข้าไอซ์จากประเทศเพื่อนบ้านประเทศหนึ่ง คงต้องป้องกันกันมากขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่ตามแนวชายแดนจะมีกำลังทหารที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ อย่างไรก็ตาม การสกัดกั้นป้องกันปราบปรามยาเสพติด ต้องอาศัยหน่วยงานราชการในพื้นที่จังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองท้องถิ่น ให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อดำเนินการป้องกันต่อไป
 
9 เมษายน 2557 , 16:26 น. , อ่าน 1168  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่