ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดงาน Chiang Mai Rabies Zero

  
    ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดงาน Chiang Mai Rabies Zero เพื่อรณรงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าลดลงเป็นศูนย์
ที่ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ นายวีระชาติ เขื่อนรัตน์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในการแถลงข่าวการเตรียมการจัดงาน Chiang Mai Rabies Zero ครั้งที่ 4 เพื่อให้โรคพิษสุนัขบ้าลดลงเป็นศูนย์ ภายใต้โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 19-20 เมษายน 2557 ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อให้สุนัข และแมว ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อควบคุมและลดจำนวนประชากรสุนัข และแมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ และเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้และเข้าใจเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า เนื่องจากองค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์การระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) มีเป้าหมายจะกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปภายในปี 2563 ขณะที่แนวโน้มการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าลดลง แต่ก็ยังต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
โรคพิษสุนัขบ้าเกิดขึ้นในกว่า 150 ประเทศทั่วโลก แต่ละปีมีประชาชนเสียชีวิตกว่า 55,000 คน นับว่าเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่มีความสำคัญของประเทศแถบเอเชียและอาฟริกา สำหรับประเทศไทยถือว่ายังเป็นปัญหา โดยจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคดังกล่าวลดลงอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นว่าการทำงานได้ผล ปัจจุบันมีเจ้าของนำสุนัขและแมวมาขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องประมาณ 7 หมื่นตัว และยังไม่ขึ้นทะเบียนอีกจำนวนมากหรือคิดเป็นร้อยละ 60 โดยปีนี้จะเร่งรณรงค์ให้ประชาชนนำสุนัขและแมวมาฉีดวัคซีนให้ได้ร้อยละ 80 ของประชากรสุนัขและแมวทั้งหมดและในอนาคตจะมีการถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ดูแลทั้งการฉีดวัคซีน ทำหมัน ฉีดยาคุมกำเนิดแก่สุนัขและแมว
 
10 เมษายน 2557 , 13:25 น. , อ่าน 1198  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-พลอยรตา สวท.เชียงใหม่