วัดเจ็ดลิน จังหวัดเชียงใหม่ ก่อเจดีย์สุดส้าวเจดีย์ทรายสูงที่สุดในโลกรับเทศกาลสงกรานต์

  
    วัดเจ็ดลิน จังหวัดเชียงใหม่ ก่อเจดีย์สุดส้าวเจดีย์ทรายสูงที่สุดในโลกรับเทศกาลสงกรานต์ เพื่อให้ประชาชนได้สืบสานประเพณี และความเป็นสิริมงคลรับปีใหม่ไทย
บรรยากาศงานเทศกาลสงกรานต์เชียงใหม่เริ่มขึ้นแล้ว ตามบ้านเรือนและวัดต่าง ๆ มีการทำซุ้มประตูป่า ประดับประดาบ้านเรือนรับสงกรานต์ วัดต่าง ๆ ในเมืองเชียงใหม่ เตรียมการจัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยเฉพาะที่วัดเจ็ดลิน ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พระลูกวัดได้ร่วมกันก่อเจดีย์ทรายสุดส้าว 7 ชั้น สูงประมาณ 9 เมตร โดยทางวัดระบุว่าเป็นเจดีย์ทรายที่สูงที่สุดในโลก ประดับตกแต่งด้วยตุงล้านนานานาชนิด เพื่อให้ประชาชนได้สืบสานประเพณีขนทรายเข้าวัดช่วงสงกรานต์ และปักตุงบนเจดีย์ทราย เพื่อความเป็นสิริมงคล
เจดีย์ทรายสุดส้าว แปลว่าสุดไม้สอย หมายความถึงการทำกุศลที่ยิ่งใหญ่ มักจะกระทำกันในช่วงเทศกาลสงกรานต์ มีเรื่องเล่าว่าพระเจ้าปเสนทิโกศลได้เสด็จไปยังเมืองสาวัตถีพร้อมบริวาร ได้เห็นหาดทรายขาวบริสุทธิ์ก็เกิดจิตศรัทธาก่อทรายเป็นเจดีย์ ๘ หมื่น ๔ พันองค์ แล้วอุทิศเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา และสังฆบูชา ซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่า การที่มีจิตเลื่อมใสศรัทธาก่อเจดีย์จะได้อานิสงส์มาก คือ จะไม่ตกนรกหลายร้อยชาติ ถ้าเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเพียบพร้อมไปด้วยยศถาบรรดาศักดิ์ มีบริวารและเกียรติยศชื่อเสียง หากตายก็จะได้ขึ้นสวรรค์ พรั่งพร้อมด้วยสมบัติและมีนางฟ้าเป็นบริวาร ด้วยอานิสงส์ดังกล่าวจึงทำให้คนโบราณนิยมก่อเจดีย์ทรายเป็นประเพณีมาจนทุก วันนี้ ชาวล้านนานิยมนำตุงไปปักเจดีย์ทราย ทั้งตุงไส้หมู หรือตุงที่มีรูปสัตว์นักษัตรที่เรียกว่า ตุงตั๋วเปิ้ง อานิสงส์ของการก่อเจดีย์ทราย จะได้เกิดในตระกูลอันประเสริฐ เลอเลิศด้วยรูปสมบัติ เรืองจรัสในชีวิต ไม่ตกติดในนรก ยกระดับไปเกิดบนสวรรค์ จนถึงขั้นได้เกิดเป็นพระอินทร์
 
10 เมษายน 2557 , 15:47 น. , อ่าน 1267  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่