Fast Track Lane หรือ โครงการช่องทางพิเศษแก้ไขปัญหาการจราจรรอบคูเมืองเชียงใหม่ ช่วงสงกรานต์

  
    กลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ จัด Fast Track Lane หรือ โครงการช่องทางพิเศษแก้ไขปัญหาการจราจรรอบคูเมืองเชียงใหม่ กันช่องทางเดินซ้ายสุดสำหรับผู้ไม่เล่นสงกรานต์
พันตำรวจเอกสิทธิไชย ทนันชัย ผู้กำกับกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่า ในห้วงเทศกาลสงกรานต์ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน ของทุกปี พบว่าบริเวณถนนรอบคูเมืองเชียงใหม่ มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้ามาเล่นสาดน้ำสงกรานต์เป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดปัญหาด้านการจราจรและรถเคลื่อนตัวได้ลำบาก ดังนั้น เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรหนาแน่น บริเวณรอบคูเมืองเชียงใหม่ ตำรวจจราจรเชียงใหม่ จึงได้จัดทำโครงการช่องทางพิเศษแก้ไขปัญหาการจราจร ( Fast Track Lane ) เพื่อเป็นการระบายการจราจรในช่วงสงกรานต์ โดยกันช่องทางเดินรถด้านซ้ายสุดไว้ 1 ช่อง สำหรับผู้ที่ไม่มีความประสงค์จะเล่นน้ำสงกรานต์ ส่วนผู้ที่เล่นน้ำสงกรานต์ให้ไปใช้ช่องทางด้านขวา 2–3 ช่องทางเพื่อเล่นน้ำ ช่องทางพิเศษนี้อาจใช้ประโยชน์ เช่น ผู้ที่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้เส้นทางดังกล่าว หรือกรณีผู้เจ็บป่วยจะเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล สามารถใช้เส้นทางเข้าโรงพยาบาลมหาราชได้ นอกจากนี้จะกันไว้ 1 ช่องพิเศษทางด้านหน้าประตูสวนดอก เพื่อให้ผู้ที่พักอาศัยอยู่ใช้ถนนในคูเมืองเชียงใหม่ตัดไปถนนสุเทพเพื่อออกจากบริเวณดังกล่าว กลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอความร่วมมือประชาชนให้ปฏิบัติตามช่องทางเดินรถที่กำหนดไว้ รวมทั้งหลีกเลี่ยงการเคลื่อนย้ายหรือทำลายอุปกรณ์ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรได้จัดทำขึ้นเพื่อกันเส้นทาง ทั้งนี้คาดว่าจะแก้ไขปัญหาการจราจรได้พอสมควร และประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนจะเดินทางได้อย่างปลอดภัยในเทศกาลสงกรานต์นี้
 
10 เมษายน 2557 , 16:29 น. , อ่าน 1204  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่