สทท.11 ถ่ายทอดสดพิธีรับมอบสวนหิมาลายันแห่งสันติภาพโดยมกุฎราชกุมารแห่งราชอาณาจักรภูฏานเสด็จเป็นองค์ประธานส่งมอบในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดเชียงใหม่

  
    ประชาชนทั่วประเทศจะได้รับชมพิธีรับมอบสวนหิมาลายันแห่งสันติภาพ โดยมกุฎราชกุมารแห่งราชอาณาจักรภูฏานเสด็จเป็นองค์ประธานส่งมอบในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านทาง สทท.11 ในวันศุกร์ที่ 24 พ.ย.49 นี้ ตั้งแต่ 14.00 น.เป็นต้นไป
ตามที่มกุฎราชกุมารจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก แห่งราชอาณาจักรภูฏาน มีกำหนดเสด็จฯ ทรงเป็นองค์ประธานในพิธีมอบสวนหิมาลายันแห่งสันติภาพ ซึ่งเป็นสวนเฉลิมพระเกียรตินานาชาติของราชอาณาจักรภูฏาน ในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 ที่จังหวัดเชียงใหม่ ให้กับรัฐบาลไทย เพื่อจัดแสดงภายในงานมหกรรมพืชสวนโลก รวมทั้งจัดแสดงต่อหลังจบงาน ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2549 เวลาประมาณ 14.00 น.นั้น
ขณะนี้ คณะกรรมการจัดงานอยู่ระหว่างประสานงานเตรียมจัดทำกำหนดการสำหรับมกุฎราชกุมารแห่งราชอาณาจักรภูฏานขณะเสด็จฯ ในงานมหกรรมพืชสวนโลก ซึ่งเบื้องต้นได้รับกำหนดการเสด็จฯ ถึงภายในงานประมาณ 14.30 น. จากนั้นจะเป็นพิธีส่งมอบสวนหิมาลายันแก่รัฐบาลไทย ซึ่งมี หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวง และนายธีระ สูตะบุตร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้แทนรับมอบ หลังจากนั้น มกุฎราชกุมารแห่งราชอาณาจักรภูฏาน จะเสด็จฯ ทอดพระเนตรภายในงาน ได้แก่สวนเฉลิมพระเกียรตินานาชาติ หอคำหลวง เรือนร่มไม้ และสวนกล้วยไม้ ตามลำดับ
สำหรับพิธีมอบสวนหิมาลายัน โดยมกุฎราชกุมารจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก แห่งราชอาณาจักรภูฏาน ให้กับรัฐบาลไทยครั้งนี้ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 จังหวัดเชียงใหม่ จะเป็นแม่ข่ายถ่ายทอดสดให้ประชาชนได้ชมกันทั่วประเทศ ระหว่างเวลา 14.00 – 17.00 น.ของวันที่ 24 พฤศจิกายน 2549 นี้
 
19 พฤศจิกายน 2549 , 15:37 น. , อ่าน 1199  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่