นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ต่างมีความประทับใจในความสวยงาม ในมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิม พระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 แต่เห็นว่าควรเพิ่มรถบริการนักท่องเที่ยวภายในบริเวณมากขึ้น

  
     กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวชมงานมหากรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติราชพฤกษ์ 2549 ที่จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งที่มาเป็นครอบครัว หมู่คณะ ต่างกล่าวว่ามีความประทับใจในความสวยงามของการจัดแสดงพรรณไม้ต่าง ๆ ได้อย่างสวยงาม บางรายบอกว่าเหมือนกับได้มาเที่ยวต่างประเทศด้วย เนื่องจากมีการจัดแสดงของสวนนานาชาติทั้งที่เป็นการจัดสวนภายนอกอาคาร ภายในอาคาร ตลอดจนนิทรรศการการแสดงทางวัฒนธรรมที่หมุนเวียนกันไปในแต่ละสัปดาห์
ขณะเดียวกันนักท่องเที่ยวบางส่วนเห็นว่า คณะทำงานควรมีการเพิ่มจำนวนของรถสำหรับบริการนักท่องเที่ยวมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงของวันหยุด เนื่องจากต้องรอคิวในการนั่งชมบริเวณการจัดงานค่อนข้างนาน
 
19 พฤศจิกายน 2549 , 17:25 น. , อ่าน 1200  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่