ประเทศลาว โชว์เอกลักษณ์ความงดงามของวิหารวัดเชียงทองมรดกของโลก และพรรณไม้หายากของลาวมาจัดแสดงในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549

  
     นายสีพระจันทร์ สุวรรณราช ผู้จัดการศูนย์เอกลักษณ์ลาว กล่าวในโอกาสที่ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ร่วมจัดสวนเฉลิมพระเกียรติฯ นานาชาติ ภายในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 ว่า ทางลาวได้นำเสนอความงดงามของวิหารวัดเชียงทอง ซึ่งนับเป็นมรดกของโลกที่ตั้งอยู่ที่เมืองหลวงพระบางทางภาคเหนือของประเทศลาว หลังคาของวิหารมุงด้วยดินขอ ปั้นด้วยมือของชาวหลวงพระบาง ตัวอาคารทำด้วยไม้ประดู่ มีลวดลายงดงาม บริเวณโดยรอบก็มีพรรณไม้หายากตลอดจนไม้สมุนไพร ผลิตภัณท์จากแหล่งรวมสินค้าหัตถกรรมของลาวมาจัดแสดงอย่างหลากหลาย และพลาดไม่ได้ที่นักท่องเที่ยวจะได้แวะลิ้มรสของกาแฟดำรสชาดดีขึ้นชื่อที่สุดของลาวด้วย
ผู้จัดการศูนย์เอกลักษณ์ลาว กล่าวด้วยว่า การจัดแสดงสวนของลาว ครั้งนี้นับเป็นความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ โดยได้รับความร่วมมือช่วยเหลือดูแลจากทางการไทยเป็นอย่างดี
 
20 พฤศจิกายน 2549 , 13:59 น. , อ่าน 1180  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่