ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบปะผู้บริหารด้านการศึกษา เน้นภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

  
    ผู้บริหารระดับสูงด้านการศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่ร่วมประชุมพบปะกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยรับนโยบายสำคัญเพื่อช่วยเหลือจังหวัด 2 ด้านคือการพัฒนาสังคมและการบริหารราชการ
นายวิชัย ศรีขวัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพบปะผู้บริหารด้านการศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่ ที่ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 1 เพื่อชี้แจงแนวนโยบายการปฏิบัติงานพร้อมรับทราบปัญหา เพื่อร่วมกันจัดการศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยนายสมพล วัฒนชัย ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 1 นำผู้บริหารการศึกษาทั่วจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมประชุม
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า การพบปะครั้งนี้ ไม่ได้เจาะจงเฉพาะเรื่องการศึกษา แต่เน้นเรื่องการประสานการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ขอให้บุคลากรทางการศึกษาช่วยเหลือทางจังหวัดใน 2 ด้านหลักที่มีความรู้ความชำนาญอยู่แล้ว คือเรื่องการบริหารราชการ และโดยเฉพาะด้านการพัฒนาสังคม
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวด้วยว่า ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องการศึกษาตลอดชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่น นำมาปรับปรุงโดยวิจัยและพัฒนาร่วมกับฝ่ายวิชาการ เพื่อเป็นแนวทางของการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่อย่างยั่งยืนต่อไป
 
20 พฤศจิกายน 2549 , 14:47 น. , อ่าน 1188  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่