จัดทำโครงการรักชาติรักภาษาไทยแก่ประชาชนชาวไทยภูเขาและตามแนวชายแดน

  
    สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียนร่วมกับกองทัพภาคที่ 3 กำหนดเปิดดำเนินโครงการรักชาติ รักภาษาไทย แก่ชาวไทยภูเขาและตามแนวชายแดน เริ่มต้นเดือนธันวาคมนี้
นายวรพจน์ เตียวกุล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า สืบเนื่องมาจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นห่วงเรื่องการรู้ภาษาไทยของประชาชนตามแนวชายแดนและบนภูเขา ซึ่งกองทัพภาคที่ 3 ได้จัดทำโครงการสนองพระราชดำริ เรื่อง การทำให้กลุ่มดังกล่าวมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาไทย ปลูกฝังอุดมการณ์รักชาติ รักษาภาไทย ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ โดยได้ร่วมกับสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นำไปสู่การปฏิบัติการโดยหน่วยทหารกับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน โดยพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคมนี้เป็นต้นไป
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า วิธีการจะรวมกลุ่มประชาชนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ทำการสอนในช่วงเวลาว่างจากการทำงาน ตามความสะดวกของผู้เรียน เน้นให้สามารถใช้ภาษาไทยติดต่อสื่อสารได้ เป้าหมายเบื้องต้นจะเริ่มในพื้นที่โครงการในพระราชดำริ โครงการหลวง และตามแนวชายแดน โดยใช้ครูของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน และครูของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่วนพื้นที่ที่ไม่มีครูจะใช้ทหารหรือตำรวจตระเวนชายแดน คาดว่าภายระยะเวลา 4-5 ปีจะสนองพระราชดำริเรื่องการใช้ภาษาไทยของประชาชนได้
 
20 พฤศจิกายน 2549 , 15:27 น. , อ่าน 1176  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่