ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เชื่อว่าความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนจะนำไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เหมือนที่เคยทำคะแนนตัวชี้วัดของ ก.พ.ร.สูงที่สุดมาแล้ว

  
     นายวิชัย ศรีขวัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวถึงการนำเอาประสบการณ์จากที่เคยปฏิบัติงานที่จังหวัดชัยนาทและลพบุรี จนได้คะแนนตัวชี้วัดของสำนักงานพัฒนาระบบราชการ หรือ ก.พ.ร. สูงที่สุดของประเทศมาปรับใช้ที่จังหวัดเชียงใหม่ว่า ทุกอย่างอยู่ที่โครงสร้างและกระบวนการทำงานร่วมกัน ซึ่งที่ผ่านมาทุกจังหวัดก็มีการปรับตัวตามการพัฒนาระบบราชการอยู่แล้ว ซึ่งหากทำให้การทำงานง่ายขึ้นและได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย ก็จะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวด้วยว่า การมาทำงานที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งถือว่าเป็นจังหวัดใหญ่ มีพื้นที่กว้างขวาง และมีประชากรจำนวนมากก็ไม่ได้หนักใจ เพียงแต่จะต้องขอให้ทุกฝ่ายร่วมมือร่วมใจในการทำงาน ซึ่งทุกอย่างก็จะไปได้ด้วยดี
 
20 พฤศจิกายน 2549 , 15:50 น. , อ่าน 1197  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่