พิพิทธภัณฑ์แมลง ได้รับความสนใจมากอีกแห่งหนึ่งในมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ที่ผู้เข้าชมงานจะได้สัมผัสและเรียนรู้ธรรมชาติของแมลง ในการที่จะช่วยสร้างสมดุลทางธรรมชาติ

  
     การเที่ยวชมงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2549 ทั้งการเที่ยวชมการจัดแสดงทั้งในส่วนภายในอาคาร ลานวัฒนธรรม สวนเฉลิมพระเกียรตินานาชาติของแต่ละประเทศและการจัดสวนต่าง ๆ ของแต่ละองค์กร จุดที่ได้รับความสนใจมากอีกแห่งหนึ่งคือ ส่วนการแสดงพิเศษโลกแมลง (Bug World) นางศิริณี พูนไชยศรี นักกีฏวิทยา 8 หัวหน้างานพิพิทธภัณฑ์แมลง กรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ในส่วนของพิพิทธภัณฑ์แมลงนั้นมีการจัดแสดงแมลงมีชีวิต และโซนแมลงหายากทั้งในรูปแบบสต๊าฟ และแมลงมีชีวิต มีความหลากหลายทั้งด้านรูปร่างลักษณะและจำนวนชนิด จัดส่วนการแสดงเป็น 6 โซน ที่ผู้เข้าชมงานจะได้สัมผัสและเรียนรู้ธรรมชาติของแมลงในกลุ่มต่าง ๆ ด้วย
และตลอดช่วงทั้งสัปดาห์นี้ ทางพิพิทธภัณธ์ได้จัดนำแมลงน้ำมาให้ชมเป็นพิเศษส่วนไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งก็คือตั๊กแตนกิ่งไม้ซึ่งมีหลายขนาด รวมถึงแมลงที่มีพิษเพื่อต้องการให้รู้วิธีการป้องกันตนเอง ที่สำคัญต้องการให้ทุกท่านเห็นคุณค่าของแมลงในการที่จะช่วยสร้างสมดุลทางธรรมชาติ
 
20 พฤศจิกายน 2549 , 17:17 น. , อ่าน 1195  

 ข่าวโดย   สุรี แสงทอง ทีมข่าว สวท. เชียงใหม่