จังหวัดเชียงราย นำผลไม้ของดีมาให้ผู้เข้าชมงานมหกรรมพืชสวนโลกฯ ชิมฟรี ในอาคารไม้ผล เน้นการจัดการคุณภาพผลไม้ไทยโดยใช้ระบบเกษตรดีที่เหมาะสม เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคและการส่งออกผลไม้ไทย

  
     การจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 ภายในงานนอกจากจะเป็นการกล่าวถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อการเกษตรของประเทศตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแล้ว ยังเป็นการแสดงถึงความหลากหลายทางชีวภาพของพันธุ์ไม้จากทุกมุมโลก ตลอดจนเทคโนโลยีด้านการเกษตรที่น่าสนใจ ทั้งนี้ในส่วนของการจัดแสดงไม้ผลซึ่งนำผลไม้เศรษฐกิจของไทยมาจัดแสดง รวมถึงไม้ผลอื่น ๆ อีกหลายชนิดให้ชมซึ่งจะหมุนเวียนกันมาแต่ละจังหวัด โดยสัปดาห์นี้เป็นช่วงของการนำผลไม้ของดีจากจังหวัดเชียงราย เช่น สัปปะรดภูแล พุทธาไต้หวัน ส้มสายน้ำผึ้ง ลำไย รสชาดหวานอร่อย จัดไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ชิมฟรี พร้อมกับมีการจัดนิทรรศการในด้านการจัดการคุณภาพผลไม้ นายวัชรพล บำเพ็ญอยู่ เจ้าหน้าที่ประสานงานในส่วนของการจัดแสดงไม้ผล กล่าวว่า สิ่งที่ต้องการเน้นให้ผู้เข้าชมงานก็คือการได้ศึกษาถึงการจัดการระบบเกษตรดีที่เหมาะสม เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคและการส่งออกผลไม้ไทย ควบคู่กับการแปรรูปผลไม้เป็นผลิตภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ
นอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้เกี่ยวกับสารเคมีที่มีอยู่ในพืช ซึ่งมีคุณค่าและประโยชน์ต่อร่างกาย รวมทั้งการแสดงผลไม้ 5 สีเพื่อสุขภาพ ได้แก่ สีเขียว บำรุงตับ เช่น แตงไทย องุ่นเขียว มะม่วงดิบ สีแดง บำรุงหัวใจ เช่นสตรอเบอรี่ แตงโม สีเหลือง บำรุงม้าม เช่น มะละกอ สัปปะรด สีขาว บำรุงปอด เช่น มังคุด กล้วย ลำไย และสีเข้ม บำรุงไต เช่น องุ่นม่วง แก้วมังกร บลูเบอรี่ เป็นต้น
 
21 พฤศจิกายน 2549 , 13:26 น. , อ่าน 1213  

 ข่าวโดย   สุรี แสงทอง ทีมข่าว สวท. เชียงใหม่