เตรียมจัดสัปดาห์วิทยาศาสตร์เพื่อธรรมชาติ 24 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2549 นี้ ในงานมหกรรมพืชสวนโลกที่เชียงใหม่

  
    กระทรวงวิทย์ฯ เตรียมจัดสัปดาห์วิทยาศาสตร์เพื่อธรรมชาติ ในงานมหกรรมพืชสวนโลกที่เชียงใหม่ นำเสนอนวัตกรรมด้านการเกษตรตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแจ้งว่า ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2549 นี้ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. กำหนดจัดนิทรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ในหัวข้อ “วิทยาศาสตร์เพื่อธรรมชาติ” ณ อาคารนิทรรศการหมุนเวียน อาคาร 2 ภายในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 ที่จังหวัดเชียงใหม่
การจัดกิจกรรมครั้งนี้จะนำผลงานวิจัยที่เป็นผลสำเร็จจากการพัฒนา 4 ประเภท กว่า 10 รายการมาจัดแสดง เช่น การจำลองฝายน้ำ ข้าวพันธุ์ทนน้ำท่วมสำหรับนาในที่ลุ่ม เทคโนโลยีการยืดอายุไม่ตัดดอกด้วยนาโนไฮโดรเจล และการผสมผสานภูมิปัญญา เป็นต้น ซึ่งผลงานส่วนใหญ่จะเน้นเกี่ยวกับการเกษตรและสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
สำหรับหัวข้อการจัดแสดงเทคโนโลยีภายในงานจะแบ่งเป็น 4 เรื่องหลักได้แก่เรื่อง การอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรน้ำ การเพาะปลูกและการปรับปรุงพันธุ์ เทคโนโลยีการเคลือบผิวเมล็ดพันธุ์ด้วยนาโนเทคโนโลยี และเทคโนโลยีหลังเก็บเกี่ยว นอกจากนั้น ยังมีเรื่องของชุมชนและการเรียนรู้ ที่จะนำเสนอเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้เพื่อการจัดการชุมชน เน้นการผสมผสานภูมิปัญญาและผลผลิตของชุมชน ที่เกิดจากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น ผลผลิตจากข้าวสาลี เป็นต้น
 
21 พฤศจิกายน 2549 , 14:01 น. , อ่าน 1193  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่