จัดประชุมทำความเข้าใจกับสื่อมวลชนในการทำข่าวการเสด็จฯของมกุฏราชกุมารแห่งราชอาณาจักรภูฏาน

  
    คณะกรรมการจัดงานพืชสวนโลกกำหนดจัดประชุมทำความเข้าใจกับสื่อมวลชนในการทำข่าวการเสด็จฯของมกุฏราชกุมารแห่งราชอาณาจักรภูฏาน
ตามที่มกุฎราชกุมาร จิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก แห่งราชอาณาจักรภูฏาน จะเสด็จฯ ทอดพระเนตรงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 ที่จังหวัดเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2549 เวลา 14.30 น.ตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้น
ล่าสุดคณะกรรมการจัดงานได้กำหนดจัดประชุมเพื่อทำความเข้าใจกับสื่อมวลชนในการทำข่าวการเสด็จฯ ดังกล่าว ในวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2549 เวลา 15.00 น.ที่ศูนย์แถลงข่าวราชพฤกษ์ ภายในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 โดยจะมีการชี้แจงเกี่ยวกับการตรวจกล้องถ่ายภาพ ข้อกำหนดการพิจารณาให้ตามเสด็จ การแต่งกาย เส้นทางการเสด็จฯ และจุดถ่ายภาพสำหรับสื่อมวลชน ทั้งนี้เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและถวายพระเกียรติแด่มกุฎราชกุมารแห่งราชอาณาจักรภูฏาน
สำหรับกำหนดการอย่างเป็นทางการนั้นขณะนี้ยังอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ แต่คาดว่าเส้นทางเสด็จฯ จะอยู่ระหว่างอาคารนิทรรศการ สวนองค์กร สวนเฉลิมพระเกียรตินานาชาติของราชอาณาจักรภูฏาน และสวนกล้วยไม้ ทั้งนี้ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 จะถ่ายทอดสดการเสด็จฯ ของมกุฎราชกุมารแห่งราชอาณาจักรภูฏานให้ได้ชมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่เวลา 14.00 – 17.00 น. ของวันที่ 24 พฤศจิกายน 2549 นี้
 
21 พฤศจิกายน 2549 , 17:26 น. , อ่าน 1189  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่