สวนเห็ดไทย ราชพฤกษ์ 2549 จัดแสดงเห็ดหายาก พร้อมแนะวิธีสังเกตเห็ดมีพิษในป่า

  
     เห็ด เป็นสิ่งมีชีวิตตระกูลเห็ด รา เพราะเติบโตในที่ที่ไม่จำเป็นต้องมีแสงมาก ความชื้นพอดีๆ เห็ดโตด้วยอาหารจากไม้ผุ ๆ จากฟาง จากวัสดุที่มักไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว เช่น ขี้เลื่อย ใบไม้แห้ง ถุงเพาะเห็ด ซึ่งในส่วนของการจัดแสดงสวนเห็ดไทย ราชพฤกษ์ 2549 กรมวิชาการเกษตรได้ทำการจัดแสดงเห็ดหายากในไทยมาจัดแสดง เช่น เห็ดหลินจือ เห็ดหัวลิง เห็นโคนญี่ปุ่น เห็ดตีนแรด เห็ดหอม เห็ดนางรม นางฟ้า เห็ดลม เห็ดขอนขาว โดยแต่ละชนิดมีรูปร่าง และสรรพคุณที่แตกต่างกันออกไป
นอกจากนี้ยังมีข้อแนะนำในการสังเกตเห็ดพิษในป่าด้วย โดยเห็ดพิษจะมีสีสันต์สดใส มีวงแหวนด้านใต้ดอกเห็ด มีจุดคล้ายเกล็ดตะปุ่มตะป่ามบนดอกเห็ดสีสดใส กลุ่นฉุน และจะไม่มีแมลงมากัดแทะเลย ซึ่งเมื่อเอามีดกรีดหรือหัก เห็ดก็จะมียางสีขาวเป็นสารพิษในเห็ดที่ไหลออกมา
 
21 พฤศจิกายน 2549 , 17:59 น. , อ่าน 1203  

 ข่าวโดย   สุรี แสงทอง ทีมข่าว สวท. เชียงใหม่