นักศึกษาภาควิชาพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรพะเยา เผยการเข้าชมมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับภาควิชาที่กำลังศึกษาได้เป็นอย่างมาก

  
     บรรยากาศในการเข้าชมการจัดแสดงมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 ยังคงคึกคักทุกวัน โดยเฉพาะในวันปกติจะมีกลุ่มนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาเกี่ยวกับชนิดและพันธุ์ไม้ตามสวนต่าง ๆ ทั้งสวนไม้ประจำจังหวัด สวนไม้ในวรรณคดี ไม้มงคล สวนไม้หอม สวนนานาชาติ ตลอดจนนิทรรศการหมุนเวียนที่จัดขึ้นทั้งภายในอาคาร ขณะเดียวกันกลุ่มนักศึกษาวิชาพืชศาสตร์ จากวิทยาลัยเกษตรพะเยา บอกว่ามีความประทับใจ ได้รู้จักชื่อของพันธุ์ไม้แปลก ๆ รูปแบบการจัดสวน ซึ่งจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับภาควิชาที่กำลังศึกษาได้เป็นอย่างมาก
การเข้ามาชมงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 ที่จังหวัดเชียงใหม่ นอกจากจะได้รับความรู้มากมายที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการศึกษา การดำเนินชีวิตประจำวันแล้วยังได้รับความเพลิดเพลินอิ่มเอมใจอีกด้วย
 
22 พฤศจิกายน 2549 , 16:02 น. , อ่าน 1196  

 ข่าวโดย   สุรี แสงทอง ทีมข่าว สวท. เชียงใหม่