จังหวัดสระแก้วนำชุดการแสดงใหญ่บนเวทีการแสดงวัฒนธรรม ให้เห็นพระอัจริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทย

  
     การจัดแสดงในชุดต่าง ๆ ที่หมุนเวียนแสดงศิลปวัฒนธรรมในแต่ละจังหวัด ณ เวทีการแสดงวัฒนธรรม (Grand Amphitheatre) ในมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549ทำการแสดงตั้งแต่เวลา 16.30-18.00 น. ซึ่งในวันนี้ (22 พ.ย.49) เป็นการแสดงของจังหวัดเพชรบูรณ์ นำการแดสงในชุดระบำศรีเทพ และระบำแขบลาน และจังหวัดสระแก้ว นำการแสดงในชุดอัครนิรุธลีลา เทพอัปสราประทานพร ชาวสระแก้วนคร น้อมถวายพระพรองค์ราชันย์ เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงอัครนิรุธการบูชาเทพเจ้าต่อไฟ นักรบ เปรียบเสมือนผู้กล้า นาฎการแทนความสุข โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมอย่างแน่นขนัด
ขณะเดียวกันยังมีนักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งที่เริ่มเข้าไปจับจองที่นั่งเพื่อที่จะชมการแสดงมหัศจรรย์แห่งปรัชญาบนม่านน้ำ ตอน “ลูกของแม่ พ่อของแผ่นดิน” ตลอดจนขบวนพาเหรดไฟฟ้าที่จัดให้ชมทุกค่ำคืนด้วยเช่นกัน
 
22 พฤศจิกายน 2549 , 17:57 น. , อ่าน 1189  

 ข่าวโดย   สุรี แสงทอง ทีมข่าว สวท. เชียงใหม่