ประชุมพิจารณาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการค้าและการลงทุนกลุ่มจังหวัดล้านนา

  
    ผู้ว่าราชการจังหวัดภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัดร่วมประชุมพิจารณาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการค้าและการลงทุนที่จังหวัดเชียงใหม่
นายวิชัย ศรีขวัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดกลุ่มภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด ประกอบด้วยเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน และแม่ฮ่องสอน ในประเด็นยุทธศาสตร์การค้าการลงทุน ที่โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีการบรรยายแนวทาง โอกาส นโยบาย เพื่อการค้าและการลงทุนในประเทศต่าง ๆ เช่น แคนาดา สาธารณรัฐประชาชนจีนตอนใต้ นครคุณหมิง และเมืองลิยง ประเทศฝรั่งเศส ให้แก่ผู้ร่วมประชุมได้รับทราบด้วย
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานศูนย์ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนกล่าวว่า ในการปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ดังกล่าวนี้จะประสบผลสำเร็จได้ต้องมีทิศทางชัดเจน และเป็นที่ยอมรับของคนในพื้นที่ทุกภาคส่วน ซึ่งที่ผ่านมาอาจจะรีบเร่งเกินไป ทำให้ขาดการมีส่วนร่วมอย่างชัดเจนโดยเฉพาะจากภาคประชาชน
สำหรับกรณีที่ขณะนี้ไม่มีงบประมาณจังหวัดแบบซีอีโอแล้วนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า ในการทำงานแบบบูรณาการนั้นต้องทำตามศักยภาพและสภาพปัญหาให้ชัดเจน ไม่ซ้ำซ้อน โดยเน้นการมีส่วนร่วมเป็นหลัก ซึ่งงบประมาณที่มีก็อยู่จะสามารถขับเคลื่อนไปได้ แต่หากได้รับเพิ่มก็จะสามารถทำได้ดีและเร็วขึ้น
 
22 พฤศจิกายน 2549 , 20:36 น. , อ่าน 1191  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่