งานมหกรรมพืชสวนโลกที่จังหวัดเชียงใหม่ จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เติบโตขึ้น

  
    ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่เชื่อว่างานมหกรรมพืชสวนโลกที่จังหวัดเชียงใหม่ จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เติบโตขึ้นโดยทั่วไป ไม่ใช่เฉพาะที่เชียงใหม่เท่านั้น
นายณรงค์ ตนานุวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า การจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 ที่จังหวัดเชียงใหม่ครั้งนี้ จะช่วยส่งเสริมให้ประเทศไทยโดยรวมมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น ทั้งนี้จะการกระจายไปทุกพื้นที่ของประเทศตั้งแต่ต้นทาง ตามเส้นทางผ่านของนักท่องเที่ยว และจังหวัดเชียงใหม่กับจังหวัดใกล้เคียงเป็นพื้นที่ปลายทาง รองรับการจับจ่ายซื้อสินค้าและบริการ ทำให้คนไทยทุกคนได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ได้มากระจุกตัวเฉพาะที่เชียงใหม่แห่งเดียวเหมือนที่หลายฝ่ายกล่าวถึง
ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่กล่าวด้วยว่า รายได้ที่จะเกิดขึ้นประมาณ 24,000 ล้านบาท ตามที่ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดการณ์ไว้นั้นเชื่อว่าจะเป็นไปได้ เพราะดูจากจำนวนยอดผู้เข้าชมงานนับถึงวันนี้ก็มากเกินกว่าที่มีการประมาณการไว้เบื้องต้นแล้ว
 
22 พฤศจิกายน 2549 , 20:38 น. , อ่าน 1212  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่