รัฐบาลเตรียมทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันบูรณะกตะมหาคงคา ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเวียงกาหลงแด่มกุฎราชกุมารแห่งราชอาณาจักรภูฏาน ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินงานพืชสวนโลก

  
     ในโอกาสที่มกุฎราชกุมารจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก แห่งราชอาณาจักรภูฏาน จะเสด็จทอดพระเนตรงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ 2549 ที่จังหวัดเชียงใหม่ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวานที่ผ่านมาว่าจะทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันบูรณะกะตะมหาคงคา ซึ่งทำจากดินดำบริสุทธิ์อายุกว่าล้านปี ซึ่งหากเกินเวลานี้จะกลายสภาพเป็นแร่ลิกไนต์ แจกันดังกล่าวมีขนาดสูง 160 เซนติเมตร สูง 258 เซนติเมตร ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย นางสาวอัมพร เลิศวิลาศานนท์ ผู้จัดการฝ่ายขายบริษัทพาวเวอร์ ยูนิตี้ จำกัด ซึ่งรับผิดชอบด้านการตลาดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเวียงกาหลง เป็นแจกันเคลือบด้านที่สมบูรณ์ที่สุดใบหนึ่งที่ช่างเวียงกาหลงได้เขียนลวดลายพุทธกัปป์ ต้นกำเนิดของพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ รูปแม่พญากาเผือก และปลา เป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ ใช้เวลาทำกว่าปี และสามารถอยู่ได้นับพันปีโดยเนื้อแจกันไม่สูญสลาย 1 ใบ จะมี 1 ลายเท่านั้น สำหรับแจกันของกลุ่มเวียงกาหลงนั้นเคยเป็นของที่รัฐบาลนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่สมเด็จพระสีหมุณี แห่งอาณาจักรกัมพูชามาแล้วเมื่อครั้งเสด็จเป็นพระราชอาคันตุกะในวโรกาสงานฉลองสิริราชย์สมบัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ 60 ปี
 
23 พฤศจิกายน 2549 , 09:46 น. , อ่าน 1210  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่