เตรียมการเป็นพิเศษในการรับเสด็จมกุฏราชกุมารแห่งราชอาณาจักรภูฏานวันศุกร์นี้

  
    คณะกรรมการจัดงานพืชสวนโลกเตรียมการเป็นพิเศษในการรับเสด็จมกุฏราชกุมารแห่งราชอาณาจักรภูฏานวันศุกร์นี้ แต่ก็ยังคงเปิดให้ประชาชนเข้าชมงานตากปกติ
ตามที่มกุฎราชกุมาร จิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก แห่งราชอาณาจักรภูฏาน จะเสด็จฯ ทอดพระเนตรงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 ที่จังหวัดเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2549 เวลา 14.30 น.นั้น
สำหรับประชาชนสามารถเข้าชมงานได้ตามปกติ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 20.00 น. ยกเว้นบริเวณที่เสด็จฯ จะมีการปิดให้บริการ ได้แก่ สวนภูฏาน ปิดตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.รถพ่วงราชพฤกษ์และรถไฟฟ้า จะหยุดให้บริการระหว่างเวลา 13.30 – 18.00 น. สวนองค์กรเฉลิมพระเกียรติฯ โครงการหลวง ปิดให้บริการระหว่างเวลา 14.30 – 16.00 น. หอคำหลวง ปิดให้บริการระหว่างเลา 15.00-17.00 น. เรือนร่มไม้ ปิดให้บริการระหว่างเวลา 15.30 – 17.00 น.และสวนกล้วยไม้ ปิดให้บริการระหว่างเวลา 16.00 – 17.30 น. ทั้งนี้เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและถวายพระเกียรติแด่กุฏราชกุมารแห่งราชอาณาจักรภูฏาน
สำหรับการเตรียมจัดสถานที่รับการเสด็จนั้น ในวันนี้ภายในงานยังคงเปิดให้บริการตามปกติ และหลังปิดงานคืนนี้แล้ว คณะกรรมการจัดงานจึงจะเริ่มจัดสถานที่ เช่นการประดับธง การประดับและตกแต่งเส้นทางเสด็จฯ รวมทั้งการดูแลความสะอาด โดยจะเริ่มลงมือทำงานตั้งแต่เวลา 20.00 น.เป็นต้นไป
 
23 พฤศจิกายน 2549 , 11:44 น. , อ่าน 1189  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่