งานเทศกาล ลิ้นจี่ดีที่เชียงใหม่ ประจำปี 2557 เริ่มขึ้นแล้ว

  
    งานเทศกาล ลิ้นจี่ดีที่เชียงใหม่ ประจำปี 2557 เริ่มขึ้นแล้ว มีการจำหน่ายลิ้นจี่สายพันธุ์ต่าง ๆ และผลิตภัณฑ์แปรรูป ระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2557 นี้
นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานพิธีเปิดงานเทศกาลลิ้นจี่ดีที่เชียงใหม่ ณ ลานอเนกประสงค์กาแล ไนท์บาซาร์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งงานดังกล่าวจัดระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2557 เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการบริโภคลิ้นจี่ให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนชาวเชียงใหม่ ให้ได้บริโภคลิ้นจี่คุณภาพจากเกษตรกรผู้ผลิตโดยตรงและเพื่อช่วยเหลือเกษตรหรือกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยนายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า ลิ้นจี่ที่เชียงใหม่ได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มผู้บริโภค การจัดงานดังกล่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคได้รู้จักลิ้นจี่เชียงใหม่อย่างแพร่หลายในฐานะแหล่งผลิตแหล่งใหญ่ของประเทศ ในงานนอกจากจะมีลิ้นจี่หลากหลายสายพันธุ์มาวางจำหน่ายในราคายุติธรรมแล้ว ยังมีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากลิ้นจี่ การประกวดผลผลิตลิ้นจี่ การจัดนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การแปรรูปลิ้นจี่ การแข่งขันรับประทานลิ้นจี่ การออกร้านสินค้า OTOP การจำหน่ายสินค้าวิสาหกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ชุมชนและการแสดงกิจกรรมบันเทิงตลอดระยะเวลาของการจัดงาน
เมื่อต้นปีที่ผ่านมาสภาพอากาศที่เชียงใหม่หนาวเย็นยาวนานและมีฝนตกช่วงต้นเดือนธันวาคม 2556 ส่งผลให้ปีนี้ลิ้นจี่ออกดอกหลายรุ่น คาดว่าปีนี้มีผลผลิตลิ้นจี่ในเชียงใหม่กว่า 3 หมื่นตัน โดยลิ้นจี่พันธุ์ที่ปลูกในจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ พันธุ์จักรพรรดิ ร้อยละ 61 คาดว่ามีผลผลิตกว่า 18,000 ตัน ขณะนี้ผลผลิตออกสู่ท้องตลาดร้อยละ 35 เป็นพันธุ์หนัก รสหวืคาน ลูกโต พันธุ์ฮงฮวย ร้อยละ 34 คาดว่ามีผลผลิตกว่า 13,000 ตัน ขณะนี้ผลผลิตออกสู่ท้องตลาดเกือบหมดแล้ว ส่วนพันธุ์อื่นๆ ร้อยละ 5 คาดว่ามีผลผลิตกว่า 1,200 ตัน ผลผลิตลิ้นจี่จะออกสู่ตลาดมากที่สุดในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมและต้นเดือนมิถุนายน
 
6 มิถุนายน 2557 , 14:56 น. , อ่าน 1195  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่