ผู้บัญชามณฑลทหารบกที่ 33 นำคณะเข้าพบปะกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ในพื้นที่อำเภอสันป่าตอง

  
     ผู้บัญชามณฑลทหารบกที่ 33 นำคณะเข้าพบปะกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ในพื้นที่อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ย้ำ ให้ผู้นำชุมชนสื่อสารกับราษฎรในพื้นที่ให้เข้าใจตรงกัน เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพื่อนำพาประเทศเดินต่อไปข้างหน้า
พลตรีศรายุทธ รังสี ผู้บัญชามณฑลทหารบกที่ 33 นำคณะเข้าพบปะกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ในพื้นที่อำเภอสันป่าตอง ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 กล่าวว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้ ก็เพื่อมาสร้างความเข้าใจกับผู้นำชุมชน ซึ่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ถือว่าใกล้ชิดกับราษฎรในพื้นที่มากที่สุด มีความจำเป็นต้องได้รับข้อมูลที่ถูกต้องภายใต้การดำเนินงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นมา ว่า การเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ครั้งนี้ ทหารไม่ต้องการยึดอำนาจมาตั้งแต่ต้น แต่ประเมินสถานการณ์แล้วว่า ก่อนหน้านี้หลายเดือนประเทศไทยไม่มีทางออก มีการแบ่งแยกเป็นฝ่าย มีความขัดแย้งกันสูง จนเริ่มส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ทำให้ความเชื่อมั่นลดลงในสายตาชาวต่างชาติ ไทยถูกจัดลำดับให้อยู่ท้ายๆ ของ 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้น เพราะไทยมีศักยภาพหลายด้านที่โดดเด่น สำหรับ จังหวัดเชียงใหม่ มีการเรียกเข้ามาคุยกันแล้วทุกภาคส่วนและประชาชนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีตลอดมา ในส่วนของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มี Road Map ในการดำเนินการ 3 ระยะ ได้แก่ ระยะแรกจะเข้าควบคุมความสงบเรียบร้อยในทุกพื้นที่ก่อน ระยะที่ 2 จะร่างรัฐธรรมนูญการปกครอง ให้มีกฎ กติกา ใหม่ ที่เป็นที่ยอมรับของประชาชนและทุกภาคส่วน และระยะที่ 3 จะเข้าสู่การเลือกตั้งตามการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ยืนยันว่าทหารไม่ได้ยึดอำนาจตลอดไป ขอให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สื่อสารให้ราษฎรในพื้นที่ได้เข้าใจอย่างถูกต้อง ตรงกัน ให้ยอมรับในกฎ กติกา ต่างๆ เพื่อให้ประเทศเดินไปข้างหน้าได้
ผู้บัญชามณฑลทหารบกที่ 33 กล่าวด้วยว่า ประเทศไทย ไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นต่างชาติ ก็ด้วยพระบารมี พระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริย์ไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ภาพที่ประชาชนไทยเห็นจนชินตามาตั้งแต่เกิด คือ พระองค์ทรงงานหนัก ก็เพื่อให้พสกนิกรของพระองค์อยู่ดีกินดี ประเทศมีความเป็นปึกแผ่น โดยเฉพาะพื้นที่ป่าต้นน้ำอย่างจังหวัดเชียงใหม่ พระองค์ได้ทรงมีดำรินานัปการ เพื่อรักษาป่าไว้ พระองค์ไม่เคยทอดทิ้งประชาชน
 
6 มิถุนายน 2557 , 15:40 น. , อ่าน 1190  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-โมนา สวท. เชียงใหม่