เทศบาลเมืองแม่เหียะ เตรียมจัดงานสืบสานประเพณีเลี้ยงดง

  
     เทศบาลเมืองแม่เหียะ เตรียมจัดงานสืบสานประเพณีเลี้ยงดง ตามความเชื่อที่ปฏิบัติมาหลายร้อยปี ว่าจะก่อให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุข ป่าไม้อุดมสมบูรณ์ ฝนตกต้องตามฤดูกาล และประชาชนจะไม่เจ็บไข้ได้ป่วย ทำการเกษตรได้ผลดีตลอดปี
นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ประเพณีเลี้ยงดงที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน เป็นประเพณีโบราณที่ยังคงเหลืออยู่ในขณะนี้ เทศบาลเมืองแม่เหียะ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีดังกล่าวและจัดติดต่อกันเป็นประจำทุกปี ปีนี้ กำหนดจัดในวันที่ 11 มิถุนายน 2557 เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป โดยจะมีพิธีบวงสรวง ปู่แสะ-ย่าแสะ ณ บริเวณทางขึ้นวัดพระธาตุดอยคำ และพิธีเลี้ยงดง ณ ลานเชิงวัดพระธาตุดอยคำและลานเลี้ยงดง หมู่ที่ 2 บ้านอุโบสถ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ประเพณีเลี้ยงดง หมายถึง การเซ่นสรวงดวงวิญญาณผีในป่า ดง เป็นภาษาพื้นเมือง หมายถึง ป่าไม้หรือป่าดงดิบ สถานที่เลี้ยงดงที่ตั้งอยู่ในปัจจุบัน อยู่ในบริเวณสำนักงานอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ที่ 4 (แม่เหียะ) หมู่ที่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ บริเวณดังกล่าวเป็นป่าต้นน้ำของลำห้วยแม่เหียะ ซึ่งหล่อเลี้ยงชีวิตคนในตำบลแม่เหียะ ตำบลสันผักหวาน และตำบลป่าแดด ป่าต้นน้ำนี้ได้สร้างความสมดุลให้กับชาวเชียงใหม่มาหลายร้อยปี ประเพณีดังกล่าวจะผ่านร่างทรง โดยอัญเชิญดวงวิญญาณผู้ปกปักรักษาป่าแห่งนี้ นามว่า “ปู่แสะ ยักษ์จิคำ” และ “ย่าแสะ ยักษ์ตาเขียว” จัดปีละครั้ง โดยจะใช้ควายรุ่นเขาเพียงหูสีดำ จำนวน 1 ตัว เป็นเครื่องเซ่นไหว้ดวงวิญญาณ ให้มารับเครื่องเซ่นไหว้ คือ ควายดิบ ที่เตรียมไว้ผ่านร่างทรง การจัดพิธีกรรมดังกล่าว มีความเชื่อว่าจะก่อให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุข ป่าไม้อุดมสมบูรณ์ ฝนตกต้องตามฤดูกาล และประชาชนจะไม่เจ็บไข้ได้ป่วย ทำการเกษตรได้ผลดีตลอดปี
 
6 มิถุนายน 2557 , 15:44 น. , อ่าน 1176  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่