สถานการณ์สินค้าเกษตรที่สำคัญจังหวัดเชียงใหม่

  
     การค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ สรุปสถานการณ์สินค้าเกษตรที่สำคัญจังหวัดเชียงใหม่ ต้นเดือนมิถุนายน 2557 ภาวะการค้าเริ่มคล่องตัว
นางนิยดา หมื่นอนันต์ การค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึง สถานการณ์สินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ ว่า สถานการณ์การตลาดเดือนมิถุนายนต้นสัปดาห์ภาวะการค้ากระเทียมเริ่มมีความคล่องตัว ราคากระเทียมแห้งคละปรับตัวสูงขึ้นจากสัปดาห์ก่อนกิโลกรัมละ 2-5 บาท ส่วนกระเทียมมัดจุกและแกะกลีบราคาทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน ราคากระเทียมแห้งคละ เฉลี่ย 31 บาท/กิโลกรัม กระเทียมแกะกลีบ เฉลี่ย 47.50 บาท/กิโลกรัม กระเทียมมัดจุก-ใหญ่ เฉลี่ย 52.50 บาท/กิโลกรัม ด้านสถานการณ์ข้าวเปลือก ภาวะการซื้อขายมีความคล่องตัว มีความต้องการจากตลาดปลายทางอย่างต่อเนื่อง ส่งผลทำให้ราคาซื้อขายข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาวในพื้นที่ปรับสูงขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา 100-200 บาทต่อตัน ราคาซื้อขาย ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2557 ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาว ความชื้นไม่เกินร้อยละ 15 ราคา 10,200 – 10,600 บาทต่อตัน และความชื้นไม่เกินร้อยละ 30 ราคา 7,900 –8,200 บาทต่อตัน ส่วนสถานการณ์ลิ้นจี่ภาวะการซื้อขายคล่องตัว ราคาซื้อขายลิ้นจี่พันธุ์ฮงอวย (ช่อ)ปรับสูงขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา 0.50 – 1.00 บาทต่อกิโลกรัม เนื่องจากอยู่ในช่วงฤดูเก็บเกี่ยว ประกอบกับความต้องการของตลาดปลายทางมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เริ่มมีลิ้นจี่พันธุ์จักรพรรดิทยอยออกสู่ตลาด สำหรับราคาซื้อขายที่เกษตรกรขายได้ ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2557 พันธุ์ฮงฮวย เกรด AA ราคา 19-20 บาทต่อกิโลกรัม เกรด A ราคา 15 – 16 บาทต่อกิโลกรัม พันธุ์จักรพรรดิ เกรด AA ราคา 37 – 40 บาทต่อกิโลกรัม เกรด A 30-35 บาทต่อกิโลกรัม
 
6 มิถุนายน 2557 , 15:45 น. , อ่าน 1190  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-โมนา สวท. เชียงใหม่