มหาวิทยาลัยแม่โจจัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ครบ 80 ปี

  
     มหาวิทยาลัยแม่โจจัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ครบ 80 ปี พร้อมพิธีเททองหล่อพระประธานประจำมหาวิทยาลัย
ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ครบ 80 ปี และพิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์ อำมาตย์โทพระช่วงเกษตรศิลปการ บิดาเกษตรแม่โจ้ ผู้บุกเบิกและก่อตั้งแม่โจ้ พิธีวางพวงมาลาสักการะ อนุสาวรีย์ ศ.ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย อธิการบดีคนแรกของแม่โจ้ ผู้ให้วลีอมตะ “งานหนัก ไม่เคยฆ่าคน”ที่ลูกแม่โจ้ทุกคนยึดเป็นหลักในการใช้ชีวิตมาจนปัจจุบัน พร้อมพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยปีนี้ได้จัดพิธีเททองหล่อพระประธานประจำมหาวิทยาลัยขึ้นเป็นครั้งแรกและครั้งเดียว ท่ามกลางศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันร่วมพิธีจำนวนมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้กล่าวว่า การรับน้องของมหาวิทยาลัยแม่โจ้นั้น เป็นประเพณีที่สืบต่อกันมาช้านาน ลูกแม่โจ้ทุกคนรู้รัก สามัคคี มีระบบรุ่นพี่รุ่นน้องและดูแลกัน ส่วนเรื่องที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ ทั้งเรื่องธง และเพลงประจำมหาวิทยาลัยที่ที่มีชื่อว่าเพลงชาติแม่โจ้ นั้นไม่ได้มีความหมายในเชิงแบ่งแยกดินแดนแต่อย่างใด เป็นเพียงความรู้สึกของลูกแม่โจ้ ที่เกิดมาชาติหนึ่งได้เป็นลูกแม่เดียวกันและมีประเพณีและพิธีเดียวกัน แม้ยามเสียชีวิตลูกแม่โจ้ทุกคนจะต้องเข้าพิธีแบบของมหาวิทยาลัยและมีธงแม่โจ้คลุม อันแสดงให้รู้ว่าบุคคลนี้ได้เคยเสียสละเพื่อสังคม เป็นคนดีที่ควรค่าแก่การจารึกไว้ในแบบฉบับของแม่โจ้
นับตั้งแต่ 7 มิถุนายน 2477 ถึง 7 มิถุนายน 2557 จากโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมประจำภาคเหนือ(แม่โจ้) หรือปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 80 ปีเต็ม ที่ได้สั่งสมประสบการณ์ บันทึกประวัติศาสตร์ด้านการเกษตรของไทย ด้วยปรัชญาที่แน่วแน่ “มุ่งมั่นพัฒนาบัณฑิต สู่ความเป็นผู้อุดมด้วยปัญญา อดทน สู้งาน เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาของสังคมไทยที่มีการเกษตรเป็นรากฐาน” และพร้อมที่จะก้าวต่อไป ยึดมั่นไว้ซึ่งอุดมการณ์ มุ่งสู่วิสัยทัศน์ การ“เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ ที่มีความเป็นเลิศทางด้านการเกษตรในระดับนานาชาติ” แม่โจ้จึงยืดหยัดมาจนถึงวันนี้ และพร้อมที่จะก้าวต่อไปด้วยความภาคภูมิ
 
7 มิถุนายน 2557 , 15:14 น. , อ่าน 1224  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่