การประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ “สื่ออย่างไร” คุ้มครองคนไทยให้เป็นธรรม

  
     กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ “สื่ออย่างไร” คุ้มครองคนไทยให้เป็นธรรม ให้กับสื่อมวลชนและพนักงานสอบสวน เพื่อมุ่งให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพ พร้อมใช้สัญลักษณ์ ธงขาว แสดงถึงการลดความรุนแรงในครอบครัวและบุคคลใกล้ชิด
ที่โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ “สื่ออย่างไร” คุ้มครองคนไทยให้เป็นธรรม โดยมีพันตำรวจเอก ดร.ณรัชต์ เศวตนันท์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นประธานในพิธี โดยกล่าวว่า กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้ทำบันทึกความร่วมมือกับกรมประชาสัมพันธ์ ว่าด้วยการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพเพื่อประชาชน สนับสนุนความร่วมมือด้านวิชาการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนในการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามกฎหมายและเสริมสร้างความสมานฉันท์ของคนในชาติ กลุ่มเป้าหมาย คือ สื่อมวลชนและพนักงานสอบสวนในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประมาณ 90 คน และกำหนดจัด 4 ภาค ทั่วประเทศ นอกจากนั้นแล้ว การอบรมดังกล่าว ก็เพื่อให้ผู้เสียหายในคดีอาญาที่เกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ เช่น ถูกยิง ถูกแทง ถูกฆ่า ถูกทำร้าย ถูกข่มขืน ได้ทราบว่ามีช่องทางยื่นคำร้องเพื่อขอรับเงินชดเชยเยียวยาจากทางภาครัฐ โดยจะจ่ายให้ทายาท กรณีเสียชีวิต ศพละ 100,000 บาท ตามเงื่อนไข 2 ประการ ได้แก่ ต้องยื่นคำร้องขอภายใน 1 ปี นับแต่เหตุเกิด และต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิดนั้น ที่ผ่านมากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้ประชาสัมพันธ์ผ่านกรมประชาสัมพันธ์และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จนกระทั่งมีสถิติผู้มารับคำร้องขอรับเงินเยียวยาเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 18 ในปีก่อน เป็นร้อยละ 51-52 ในปีนี้ มีผู้มารับคำร้องขอรับเงินเยียวยาปีละประมาณ 200 ราย เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัว เป้าหมายหลัก คือ ต้องการให้สังคมไทยงดใช้ความรุนแรงในครอบครัวและบุคคลใกล้ชิด โดยมีการใช้สัญลักษณ์ยกธงขาวเข้ามารณรงค์
ภายในงาน มีเวทีเสวนาในประเด็น “สื่ออย่างไร” คุ้มครองคนไทยให้เป็นธรรม โดยนายไพฑูรย์ สว่างกมล รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นางธารทิพย์ ทองงามขำ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 นายชัยพินธ์ ขัติยะ หัวหน้าศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ประจำจังหวัด และนางศรีพรรณ ศิริ ผู้แทนภาคประชาชน
 
9 มิถุนายน 2557 , 11:46 น. , อ่าน 1175  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่