สารคดี ภัยแผ่นดินไหว

  
     เสียงรองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวถึงเหตุการณ์แผ่นดินไหว ขนาดความสั่นสะเทือน 6.3 ริกเตอร์ ที่มีศูนย์กลางอยู่ที่อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ลึกลงไปจากพื้นดิน 7.4 กิโลเมตร เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 ว่า นับเป็นแผ่นดินไหวที่รุนแรงมากที่สุดในรอบ 50-100 ปี และเกิดอาฟเตอร์ช็อคตามมาอีกนับพันครั้ง สันนิษฐานว่าการเกิดแผ่นดินไหวที่จังหวัดเชียงราย เกิดจากกลุ่มรอยเลื่อนพะเยาตอนเหนือ สิ่งที่ต้องระวัง คือ แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นนี้ได้ส่งพลังไปอีก 5 รอยเลื่อนที่อยู่ใกล้เคียงกัน คือ รอยเลื่อนแม่จัน รอยเลื่อนแม่อิง รอยเลื่อนปัว รอยเลื่อนแม่ทา และรอยเลื่อนเถิน ซึ่งรอยเลื่อนแม่จันจะอยู่ใกล้รอยเลื่อนพะเยามากที่สุด นอกจากนี้ ยังต้องเฝ้าระวังเหตุดินถล่มที่อาจเกิดขึ้นจากการเคลื่อนตัวของชั้นดินเพราะช่วงนี้เข้าฤดูฝน หากฝนตกหนักจะยิ่งเร่งให้เกิดดินถล่มเร็วขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่รัศมี 30 กิโลเมตรจากจุดเกิดแผ่นดินไหว
ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ ในทุกพื้นที่สามารถสัมผัสได้ถึงแรงสั่นสะเทือนครั้งนี้ เพราะเป็นช่วงเย็น ประชาชนส่วนใหญ่ยังอยู่นอกบ้าน มีโบราณสถานได้รับความเสียหาย คือ วัด 2 แห่งในอำเภอไชยปราการ วัดล่ามช้างในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ ซึ่งนายอเนก สีหามาตย์ อธิบดีกรมศิลปากร และคณะได้เข้าสำรวจสภาพรอยร้าวตั้งแต่ฐานองค์เจดีย์รอบองค์และใต้คอระฆังที่เป็นรอยร้าวเป็นแนวยาว พร้อมแจ้งให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งบูรณะเสริมความมั่นคงเจดีย์ในวัดล่ามช้างโดยด่วน สำหรับอาคารต่างๆ นายสมหวัง บุญระยอง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า อาคารต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ พบรอยร้าวเพียงเล็กน้อย ส่วนยอดพระธาตุดอยสุเทพเป็นปกติไม่มีการโอนเอียงผิดรูปไปจากเดิม พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ บริเวณอ่างเก็บน้ำไม่ได้รับผลกระทบ
ด้านนายสมาน ปราการรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ กล่าวถึงสาเหตุการเกิดแผ่นดินไหว ว่า เกิดจากรอยเลื่อนระเบิดใต้ดินซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีรอยเลื่อนที่มีพลังทั้งหมด 14 รอยเลื่อน กระจายอยู่ใน 22 จังหวัด นอกจากนั้น ยังมีสาเหตุเกิดจากการไหลหมุนเวียนของน้ำใต้ดิน การเคลื่อนตัวของหินหลอมละลาย การเปลี่ยนแปลงสถานะใต้ดิน การทำเหมือง การยุบตัวใต้ดิน ประชาชนควรป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากภัยแผ่นดินไหว คือ ระหว่างการเกิดแผ่นไหวจนถึงหลังจากแผนดินไหว 2 นาที หากรู้สึกว่าเกิดแผ่นดินไหวให้รีบหาที่ปลอดภัยหลบเป็นอันดับแรก หลบใต้โต๊ะหรือสิ่งที่สามารถป้องกันสิ่งของที่จะหล่นได้ อย่าตื่นตระหนกวิ่งออกจากบ้านเพราะอาจมีสิ่งของตกลงมาทับตัวได้ ระวังกระจกแตก แผ่นกระเบื้อง หรือป้ายต่างๆ ที่จะตกลงมา หลีกเลี่ยงกำแพงคอนกรีตบล็อก เปิดประตูหรือหน้าต่างค้างไว้เพื่อที่จะได้แน่ใจว่ามีทางหนี ส่วนในช่วง 2-5 นาที หลังแผ่นดินไหว ควรป้องกันมิให้เกิดเหตุไฟไหม้โดยการปิดแก็สหุงต้มทันที ปิดสะพานไฟเพื่อตัดกระแสไฟฟ้าและตะโกนบอกต่อๆ กัน หากไฟไหม้เกิดขึ้นให้รีบตะโกนขอความช่วยเหลือทันที หากมีอุปกรณ์ดับไฟให้รีบดำเนินการ ช่วง 5-10 นาที หลังเกิดแผ่นดินไหว หลังจากดับไฟในบ้านแล้ว ให้รับตรวจสอบสภาพของบ้าน ระวังเหยียบเศษแก้ว เศษกระจก ที่ตกหล่น ช่วยเหลือคนชรา และคนป่วย ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม ซักซ้อมและนัดแนะสมาชิกในครอบครัวหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินและคอยรับฟังข้อมูลและข่าวสารที่ถูกต้องอย่างต่อเนื่อง
สถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติของประเทศไทย นับวันมีแนวโน้มของการเกิดภัยเพิ่มขึ้นและมีแนวโน้มทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นด้วย ทั้งอุทกภัย แผ่นดินไหว สึนามิ ภัยแล้ง ไฟป่าและหมอกควัน ซึ่งได้สร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินทั้งของทางราชการและประชาชน ตลอดจนระบบเศรษฐกิจและสังคมของชาติ ซึ่งไม่สามารถประเมินค่าได้ การเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังเป็นหนทางหนึ่งที่ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันสร้างความตระหนัก ล่าสุด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดประชุมชี้แจง “แนวทางการประชาสัมพันธ์และการรณรงค์ป้องกันสาธารณภัยและภาวะวิกฤต” ขึ้น ณ โรงแรมริมดอย รีสอร์ท อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน(อป.มช.) ผู้รับผิดชอบเสียงตามสาย หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน และผู้ดำเนินรายการวิทยุชุมชุมชน ในพื้นที่อำเภอฝาง แม่อาย ไชยปราการ และอำเภอเชียงดาว เข้าร่วม เพื่อนำข้อมูลและความรู้ที่ได้รับไปขยายผลแก่ประชาชนในพื้นที่ ให้ประชาชนตระหนัก รู้จักป้องกัน และระมัดระวังภัยแผ่นดินไหว เพราะจนถึงขณะนี้ ยังเกิดอาฟเตอร์ช็อคขึ้นเป็นระยะ และชาวบ้านในจังหวัดเชียงราย ยังอยู่ในอาการหวาดผวา จนต้องมีทีมแพทย์ด้านจิตวิทยาจากโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วจังหวัดเชียงราย ออกตระเวนพบปะชาวบ้านตามหมู่บ้านต่างๆ เพื่อช่วยเหลือด้านสภาพจิตใจ โดยเฉพาะผู้ประสบภัยในตำบลดงมะดะ และตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ยังมีกลุ่มผู้สูงอายุหลายคนอยู่ในอาการซึมเศร้า และยังหวาดผวาอยู่
 
10 มิถุนายน 2557 , 16:26 น. , อ่าน 1207  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่